Институт по органична химия с Център по фитохимия

Институтът по органична химия при БАН е основан през 1960 г. и днес е водещата научна институция в областта на органичната и биоорганичната химия в България. През 1977 г. към него е създаден Център по фитохимия в съвместен проект на българското правителство, ПРООН и ЮНЕСКО за научни и приложни изследвания и подготовка на специалисти в областта на органичната химия и химията на природните продукти. От този момент Институтът носи името Институт по органична химия с Център по фитохимия (ИОХЦФ).

Учените от ИОХЦФ работят по изпълнение на редица научни проекти, финансирани от Националния фонд за научни изследвания, програми на ЕС и НАТО, Националната фондация за наука на Швейцария, и други международни организации. Успешното развитие на Института е свързано и с решаване на научни и приложни задачи в рамките на договори с фирми от страната и чужбина – Актавис, Софарма, Джонсън и Джонсън (Янсен Фармацевтика – Белгия), Полиенержи – Франция, Ипсен – Франция и много други.

Основни научни направления в дейността на ИОХЦФ:
  • Органична химия – селективeн синтез на биоактивни съединения и материали за модерните технологии; изучаване на механизми и стереохимия на органични реакции, спектрални и теоретични изследвания, както и връзка между структура и реакционна способност. Основните синтетични усилия са насочени към разработване на нови подходи за получаване на многофункционални органични съединения и материали с приложение в областта на науките за живота и нанотехнологиите.
  • Химия на природни органични вещества – преобладаваща част от изследванията са посветени на български лечебни и ароматични растения, пчелни продукти и неотровни гъби, на които нашата страна е особено богата, и в търсене на възможности за създаване на иновативни продукти от тях с висока добавена стойност. Химия на липиди – разработване на методи и технологии за създаване на функционални храни и хранителни добавки, насочени към подобряване на качеството на живот.
  • Биоорганична химия – изолиране и структурно характеризиране на протеини, гликопротеини, пептиди, гликопептиди и гликолипиди. Научни и приложни изследвания на нови биоматериали с приложение в медицината и фармацията, изучаване механизми на биологично важни реакции.
  • Изучаване състава и продуктите от преработката на горива и биомаса. Разработване на високоефективни порести адсорбенти и катализатори с приложение в екологията, фармацията и авангардните технологии.

ИОХЦФ поддържа две национални инфраструктури – Център по ЯМР спектроскопия и Изчислителен клъстер „Мадара“

Образователна дейност

ИОХЦФ-БАН има институционална акредитация за обучение на докторанти по следните програми: органична химия, биоорганична химия и химия на природните и физиологично активните вещества, теоретична химия, нефтохимия и нефтохимичен синтез, технология на синтетичните и природните горива.

Институтът има повече от 80 участия при изпълнението на проект „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Учените от ИОХЦФ-БАН водят лекции по бакалавърски и магистърски програми в ФХФ-СУ ”Св. Климент Охридски“, Минно-геоложки университет “Св. Ив. Рилски”, Русенски университет “Ангел Кънчев” – филиал Разград, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, а също така и лекционни курсове към Центъра за обучение на БАН.

Новини

Участие на учени от БАН в “Global Women’s Breakfast”

понеделник, 14 февруари 2022 |Коментарите са изключени за Участие на учени от БАН в “Global Women’s Breakfast”

Резултати от изследвания по мащабни научни проекти и програми ще представят учени от Института по органична химия с Център по фитохимия по време на инициативата “Global Women’s Breakfast”, която ще се проведе онлайн на 16 [...]

Филм разказва историята на двата най-големи химически института на БАН

понеделник, 25 януари 2021 |Коментарите са изключени за Филм разказва историята на двата най-големи химически института на БАН

Филм  "60 години нашата химия" разказва за създаването на двата най-големи химически института към Българската академия на науките - Институтът по обща и неорганична химия и Институтът по органична химия с Център по фитохимия. Кадрите [...]

Конкурс за награда „Богдан Куртев”

сряда, 18 септември 2019 |Коментарите са изключени за Конкурс за награда „Богдан Куртев”

  Институтът по органична химия с Център по фитохимия - БАН  (ИОХЦФ-БАН) удължава  срока за подаване на документи в конкурса за награда „Акад. Богдан Куртев” за научно постижение на български учен в областта на органичната [...]

Млад учен от ИОХЦФ – БАН с престижната награда по органична химия на името на акад. Иван Юхновски

сряда, 12 юни 2019 |Коментарите са изключени за Млад учен от ИОХЦФ – БАН с престижната награда по органична химия на името на акад. Иван Юхновски

  Сред четирима  номинирани,  гл. ас. д-р Неда Анастасова от Лаборатория „Структурен органичен анализ“ в ИОХЦФ – БАН беше отличена с награда на ХТМУ на името на акад. Иван Юхновски. Наградата се връчва на „Изявен [...]

Повече от 300 учени участваха в четвъртата международна конференция по оползотворяване на природни продукти

петък, 7 юни 2019 |Коментарите са изключени за Повече от 300 учени участваха в четвъртата международна конференция по оползотворяване на природни продукти

Четвъртата международна конференция за оползотворяване на природни продукти: От растенията до аптечната лавица ICNPU-2019  се проведе от 29 май до 1 юни в курортен комплекс Албена. […]

Ученически практики в Института по органична химия с Център по фитохимия

четвъртък, 14 март 2019 |Коментарите са изключени за Ученически практики в Института по органична химия с Център по фитохимия

Какви са начините за оползотворяване на отпадъци от индустрията и селското стопанство и как могат да бъдат трансформирани в полезни материали като  адсорбенти за пречистване на води от органични замърсители и катализатори за получаване на [...]

Контакти

Проекти

Видео