Филм  “60 години нашата химия” разказва за създаването на двата най-големи химически института към Българската академия на науките – Институтът по обща и неорганична химия и Институтът по органична химия с Център по фитохимия.

Кадрите проследяват тяхното развитие от основаването им до превръщането им днес в едни от най-авторитетните научни организации в страната в областта на химията. Във филма са представени някои актуални постижения на колективи от двата института в областта на химията за опазване на околната среда, за съхранение на енергия и оползотворяване на природни ресурси.

Филмът “60 години нашата химия” е достъпен на:

https://www.facebook.com/BalgarskaAkademiaNaNaukiteBan/ и https://fb.watch/3abGGutEIG/