Институт за космически изследвания и технологии

Институтът за космически изследвания и технологии (ИКИТ) извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на физиката на Космоса, дистанционните изследвания на Земята и планетите и аерокосмическите технологии.

За повече от 40-годишната си история ИКИT – БАН има значителни постижения в областта на космическите изследвания – създадени и изведени на орбита са повече от 150 научни прибора и апаратури и са проведени десетки космически експерименти по програмата ИНТЕРКОСМОС и други национални и международни програми. С изстрелването на първия български космически прибор П-1 през 1972 г., България става 18 -та космическа държава в света.

Активното разработване на редица направления в космическите изследвания довеждат до създаването на научна програма и апаратура за експерименти за двата спътника «Интеркосмос България – 1300» и «Метеор-Природа».

ИКИT – БАН участва в подготовката и разработването на научните програми на двата космически полета с участието на българските космонавти Георги Иванов (1979 г.) и Александър Александров (1988 г. – програма “Шипка”), с които нашата страна се нарежда на 6- то място в света, имаща космонавти.

Научноизследователска дейност

Основни направления на научноизследователската дейност са:

 • Слънчево-земна и космическа физика (слънчев вятър, магнитосферно-йоносферна физика, физика на високата и средната атмосфера, космическо време);
 • астрофизика на високите енергии, галактически космически лъчи;
 • медико-биологични изследвания, космически биотехнологии, хелиобиология, телемедицина;
 • създаване, развитие и трансфер на методи, средства и технологии за дистанционни изследвания на Земята, регионален и глобален мониторинг на околната среда и сигурност;
 • изследвания за получаване и приложение на нови свръхтвърди материали; разработване на иновативна аерокосмическа техника и технологии, както и трансфера им в икономиката.

По проект на PHARE в Института е създаден “Център за трансфер на аерокосмически технологии”, който е предназначен за скъсяване на пътя от иновацията до внедряването в производството, както за наши разработки, така и за иновации от страната и чужбина. Центърът е включен в мрежата на всички подобни центрове за иновации и трансфер от Европа и света.

Изобретателска и патентна дейност

Институтът за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките (ИКИТ-БАН) има многогодишни традиции и успехи в изобретателската и патентна дейност. Това до голяма степен се мотивира и провокира от обекта и методите на аерокосмическите изследвания и технологии, от необходимостта да се прилагат и нетрадиционни методологични и технически решения, и не на последно място от афинитета на нашите учени и специалисти към иновации.

В продължение на около 45 години учени от Института са създали повече от 100 разработки, получили авторски свидетелства и патенти за изобретения, както и над 15 свидетелства за регистрация на полезни модели. Наши патенти са регистрирани освен в България, също и в САЩ и Украйна. Патенти на учени от ИКИТ-БАН са обявени от Патентно ведомство на Република България като „Изобретение на месеца“ и са номинирани за „Изобретение на годината“.

С наши изобретения и полезни модели сме участвали в десетки национални, международни и световни иновационни форуми в България, Русия, Белгия, Португалия, Сърбия, Македония, Полша, Тайван, Кувейт и др. От почти всички участия са получени златни, сребърни и бронзови медали, дипломи и грамоти, както и специални купи за цялостно изобретателско творчество.

Двама изобретатели от Института са носители на званието „Почетен изобретател“ и са вписани в „Златната книга на българските откриватели и изобретатели“.

Образователна дейност

ИКИТ притежава институционална акредитация за обучение на докторанти по следните програми:

 • Астрофизика и звездна астрономия
 • Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
 • Дистанционни изследвания на Земята и планетите
 • Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати
 • Автоматизирани системи за обработка и управление на информация

Към момента в ИКИТ се обучават 25 докторанти.

Създадени са специализирани докторантски курсове по „Основи на дистанционните изследвания” и „Природни бедствия и екологични катастрофи” и специализирани курсове теоретическа и практическа подготовка на оператори на БЛА.

Провежда се образователната инициатива “Космическо училище” за запознаване на учениците, които проявяват интерес към науките, свързани с Космоса и наблюдението на Земята, със съвременните достижения в областта на аерокосмическите изследвания и технологии.

Новини

Международна научна конференция ”Space, Ecology, Safety – SES 2023”

вторник, 24 октомври 2023 |Коментарите са изключени за Международна научна конференция ”Space, Ecology, Safety – SES 2023”

Международна научна конференция ”Space, Ecology, Safety – SES 2023” се провежда от 24 до 26 октомври 2023 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН и в Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ). [...]

Нов експеримент с български прибор от серията „Люлин“ на космическия самолет SpaceShipTwo на фирмата Virgin Galactic

петък, 30 юни 2023 |Коментарите са изключени за Нов експеримент с български прибор от серията „Люлин“ на космическия самолет SpaceShipTwo на фирмата Virgin Galactic

Компанията Virgin Galactic проведе първата си комерсиална мисия в суборбиталното пространство с космическия самолет SpaceShipTwo. (Virgin Galactic launches first commercial spaceflight (spacedaily.com)) Полетът започна на 29 юни 2023 г. в 11 ч. EDT (16:00 [...]

50 години България – космическа държава

сряда, 19 октомври 2022 |Коментарите са изключени за 50 години България – космическа държава

Честване по повод 50 години от обявяването на България за космическа държава се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията. Институтът за космически изследвания и технологии (ИКИТ) на Българската академия на науките е [...]

Българските постижения в космическата наука

вторник, 12 април 2022 |Коментарите са изключени за Българските постижения в космическата наука

Демонстрации с дронове и на стационарен учебен тренажор направиха учените от Института за космически изследвания и технологии на БАН (ИКИТ) в Деня на отворените врати по повод Международния ден на авиацията и космонавтиката - 12 [...]

Българска технология измерва радиацията на Международната космическа станция

сряда, 16 февруари 2022 |Коментарите са изключени за Българска технология измерва радиацията на Международната космическа станция

Приборът Liulin-SET, разработен в Института за космически изследвания и технологии на Българската академия на науките (ИКИТ - БАН) ще полети в космоса на 19 февруари. Ръководител на колектива, разработил прибора, е проф. дфн Цветан Дачев. [...]

България е готова за пълноправно членство в Европейската космическа агенция

понеделник, 25 октомври 2021 |Коментарите са изключени за България е готова за пълноправно членство в Европейската космическа агенция

С кръгла маса на 22 октомври 2021 г. в Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ) към Българска академия на науките (БАН) завърши Седемнадесетата международна научна конференция „Space-Ecology-Safety SES 2021“. Темата на кръглата маса бе [...]

Контакти

Проекти

Издания

Изобретения и патенти

 • Над 100 разработки, получили авторски свидетелства и патенти за изобретения
 • Над 15 свидетелства за регистрация на полезни модели
 • Наши патенти са регистрирани  в България, САЩ и Украйна
 • Патенти на учени от ИКИТ-БАН са обявени от Патентно ведомство на Република България като „Изобретение на месеца“ и са номинирани за „Изобретение на годината“
 • Участие в десетки национални, международни и световни иновационни форуми в България, Русия, Белгия, Португалия, Сърбия, Македония, Полша, Тайван, Кувейт и др. От почти всички участия са получени златни, сребърни и бронзови медали, дипломи и грамоти, както и специални купи за цялостно изобретателско творчество
 • Двама изобретатели от Института са носители на званието „Почетен изобретател“ и са вписани в „Златната книга на българските откриватели и изобретатели“