Икономистите на БАН прогнозират малко над 2% ръст на БВП за тази година

Заради неблагоприятната външна и вътрешна икономическа обстановка, реалният растеж на БВП за 2024 г. ще е малко над 2%, което е под потенциалния. Очакванията за следващите две години са за плавно възстановяване до средните нива от преди пандемията, като вътрешното търсене ще продължи да бъде основен фактор на икономическия растеж. Това се казва в макроикономическата прогноза на Института за икономически изследвания при Българската академия на науките за периода 2024-2026 г., която се основава на допускания за икономическото развитие в средносрочен план на международните цени и външното търсене, както и на параметрите на икономическата политика, провеждана в страната. В средносрочен план икономическият растеж в България ще остане от порядъка на 3.0 – 3.5% годишно, прогнозират икономистите на БАН. Според тях динамиката на потреблението ще се определя [...]

2024-02-15T14:26:05+02:00четвъртък, 15 февруари 2024 |Категории: Човек и общество|Етикети: |

Икономистите на БАН: Очаква ни до 2025 г. по-висока инфлация от обичайната и ниски темпове за растеж

По-висок темп на инфлацията в сравнение със средните стойности за държавите-членки на Европейския съюз и слаба вероятност да изпълним Маастрихтския критерий за инфлацията, от който зависи присъединяването ни към еврозоната до 2025 г., прогнозират изследователите от Института за икономически изследвания при Българската академия на науките. Основно, причините за това, са предизвикани от външни фактори – високите цени на енергоресурсите и военният конфликт в Украйна, но не бива да се изключват и някои противоречиви решения в областта на икономическата политика, като провеждане на мерки, несъобразени с реалните финансови възможности на страната, липса на политически консенсус по важни за страната въпроси и др. Това се казва в макроикономическата прогноза на икономистите на БАН за периода 2023-2025 г., основана на допускания на икономическото развитие по отношение на международните [...]

Покана за участие в международна научна конференция на Института за икономически изследвания

Тема: „Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи. Предизвикателства и рискове в условията на наслагващи се кризи“  Институтът за икономически изследвания при БАН кани всички заинтересовани да участват в работата на Международна научна конференция 2022 на тема „Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи. Предизвикателства и рискове в условията на наслагващи се кризи”. Конференцията ще се проведе на 21-22 ноември 2022 г. в София в Голямата зала на Института. Програмата на конференцията включва следните тематични направления: Ендогенни и екзогенни ограничители на растежа и адаптивност на икономическата политика при кризи Глобална несигурност и интеграцията в ЕС Пазар на труда, демографско развитие, неравенства и бедност –  адаптивност на политиките в условията на кризи Секторна и регионална икономическа политика, промени в конкурентоспособността и устойчивостта на развитие Фирмите в условията [...]

2022-08-01T16:32:44+03:00понеделник, 1 август 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Tри конкурса за „главен асистент“ в Института за икономически изследвания

Институтът за икономически изследвания при БАН обявява 3 конкурса за заемане на академична длъжност „Главен асистент“. Конкурсите са обявени в ДВ бр. 59/26.07.2022 г. в Професионално направление 3.8 Икономика, в следните области: Икономика на туризма – 1 място за секция „Регионална и секторна икономика“. Макроикономика (макроикономическо моделиране) – 1 място за секция „Макроикономика“. Международна икономика (търговия и инвестиции) – 1 място за секция „Международна икономика“. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:  26.07.2022 – 26.09.2022 г.  Допълнителна информация на https://www.iki.bas.bg/glaven-asistent-0

2022-08-01T16:30:11+03:00понеделник, 1 август 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Конкурс за асистенти в Института за икономически изследвания

Институтът за икономически изследвания при БАН търси за назначаване на срочен трудов договор след провеждане на конкурсна процедура/събеседване 4 (четирима) асистенти с ОНС „Доктор“ в Професионално направление 3.8 Икономика в следните области: Индустриално развитие (икономика на промишлеността) – 1 място за секция „Регионална и секторна икономика“. Публични финанси (бюджет и бюджетна политика) – 1 място за секция „Макроикономика“. Световно стопанство и МИО (финанси на ЕС) – 1 място за секция „Международна икономика“. Икономика и управление на фирмата – 1 място за секция „Икономика на фирмата“.  СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:  20.08.2022 – 30.09.2022 г. Допълнителна информация на https://www.iki.bas.bg/asistent

2022-08-01T16:29:02+03:00понеделник, 1 август 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Посланикът на Китай в България изнесе лекция в Института за икономически изследвания

Зеленият преход преминава през екологично цивилизоване и трябва добре да се планира и управлява, подчерта Н.Пр. Дун Сяодзюн Публична лекция на тема: „Китайската икономика и зеленият преход“, изнесе Негово Превъзходителство Дун Сяодзюн, посланик на Китайската народна република в България по покана на Института за икономически изследвания на Българската академия на науките. Темата предизвика изключителен обществен интерес – освен от БАН, в събитието взеха участие представители на водещи университети в страната, експерти от Дипломатическия институт, министерства и неправителствени организации, както и на някои от големите китайски фирми у нас. Форумът бе открит от проф. Ирена Зарева, Директор на Института за икономически изследвания. По време на лекцията си посланик Дун Сяодзюн представи политиката на китайското правителство в областта на зеления преход и нейните резултати - намаляването на [...]

Go to Top