Начало/Tag:Институт по математика и информатика

Защита на дисертационен труд в ИМИ-БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 17.02.2023 г. от 11:00 ч. в Института по математика и информатика – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:  „Конструиране на булеви функции и цифрови последователности за криптологията и комуникациите“   на Мирослав Маринов Димитров в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки докторска програма  „Информатика“ Научен ръководител: проф. дн Цонка Байчева Председател на Научното жури: проф. дмн Иван Ланджев Членове на Научното жури: проф. дн Николай Янков проф. дн Цонка Байчева проф. д-р Мая Стоянова доц. д-р Златко Върбанов Материалите по защитата са на [...]

2023-01-17T09:27:29+02:00вторник, 17 януари 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертационен труд в ИМИ-БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 16 януари 2023 г. от 14:00 часа в Институт по математика и информатика – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Числено моделиране на нелинейни гранични задачи от втори и четвърти ред: приложение във физикохимията и биологията“   на Галина Стоянова Люцканова-Жекова  в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление 4.5 Математика докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката”   Научни ръководители: чл.-кор. Красимир Данов доц. д-р Иван Бажлеков Председател на Научното жури: доц. д-р Петър Рашков Членове на Научното жури: чл.-кор. Красимир Данов проф. д-р Михаил Тодоров проф. [...]

2022-12-19T09:55:44+02:00понеделник, 19 декември 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Паметна плоча на акад. Стефан Додунеков във Велико Търново

Паметна плоча на академик Стефан Додунеков беше тържествено открита на 10 ноември във Велико Търново. Институтът по математика и информатика на БАН, Съюзът на математиците в България и Регионалният академичен център на БАН във Велико Търново организираха събитието. Паметната плоча на акад. Додунеков се намира в алеята „Личности на България с принос за Велико Търново“, където се поставят паметни знаци на изявени личности, допринесли с дейността си за развитието и утвърждаването на града във всички области на живота. На откриването присъстваха председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски, Негово Високопреосвещенство Великотърновският Митрополит Григорий, заместник-кметът на община Велико Търново проф. Георги Камарашев, кметът на  гр. Килифарево, родно място на акад. Додунеков, Димитър Събев, проф. Росица Додунекова, колеги и близки на акад. Стефан [...]

Открито заседание на научно жури в ИМИ

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на и научната  степен “доктор на науките”  съобщават,  че на 15 ноември 2022 г. от 14:00 часа в хибридна форма в зала 478 на ИМИ и в Zoom ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:   „Принцип за субординация на обобщени дробни еволюционни уравнения“ на Емилия Григорова Бажлекова в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математически анализ“   Председател на Научното жури: проф. дн Йорданка Панева-Коновска   Членове на Научното жури: проф. дмн Виржиния Кирякова проф. дмн Цвятко Рангелов проф. д-р Мария Дачева проф. дн Миглена Колева проф. д-р Георги Венков проф. д-р Красимира Проданова [...]

Награда „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти“ за гл. ас. Емил Келеведжиев от БАН

Сн. Президент на РБ Гл. ас. Емил Келеведжиев от Института по математика и информатика на БАН е носител на наградата „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти“. На официална церемония президентът Румен Радев връчи отличията в 20-ото издание на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“. Държавният глава приветства в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 лауреатите в петте категории на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ за 2022 г. Пред гостите на церемонията Румен Радев открои значимата роля на президентската инициатива, утвърдила се през годините като израз на признателност на цялото ни общество към успехите на българските олимпийски отбори и на младите учени в областта на компютърните науки. Президентът Радев изрази благодарност към преподавателите на младите учени и посочи, че тяхната всеотдайност и подкрепа е [...]

Защита на дисертационен труд в ИМИ-БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 19 септември 2022 г. от 10:00 часа в ИМИ – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Дискретни трансформации и приложението им в теория на кодирането и комбинаториката“   на Паскал Николаев Пиперков в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Алгебра и теория на числата“ Научен ръководител: проф. дмн Илия Георгиев Буюклиев Председател на Научното жури: проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков Членове на Научното жури: проф. дмн Николай Иванов Янков проф. дмн Илия Георгиев Буюклиев проф. д-р Мая Митева Стоянова доц. дмн Славчо Владимиров Щраков [...]

2022-08-22T09:43:10+03:00понеделник, 22 август 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top