Изявление на ALLEA относно ограничаване на хищническите практики при научното публикуване със свободен достъп

С настоящото Европейската федерация на академиите на науките и хуманитарните науки (ALLEA) дава своя принос към темата на Международната седмица на отворения достъп през 2023 г. "Общността над комерсиализацията", и по-специално към предизвикателството да се признае "кои подходи към отворените знания дават приоритет на най-добрите интереси на обществеността и на академичната общност - и кои не".[1] С това изявление ALLEA цели да информира и съветва своите академии членки и по-широката изследователска общност как да противодействат на разпространението на списания със свободен достъп, които имат неприемливи редакционни и издателски стандарти, така че да се избегнат разхищението на средства за научни изследвания и ерозията на стандартите за почтеност на научните изследвания. [1] Вж https://www.openaccessweek.org/theme/en (достъпено на 27/09/2023) Пълният текст на изявлението тук.

2023-11-16T15:55:39+02:00четвъртък, 16 ноември 2023 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Международно десетилетие на науките за устойчиво развитие 2024-2033

Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН), с резолюция А/77/L.100, приета на 18.08.2023 г., обяви периода 2024-2033 година за Международно десетилетие на науките за устойчиво развитие. Новината беше съобщена от Съюза на физиците в България, след получено писмо от Международния съюз по чиста и приложна физика (International Union of Pure and Applied Physics - IUPAP). Общото събрание на ООН подчерта необходимостта от обявяването на Международното десетилетие на науките за устойчиво развитие, признавайки, че човечеството е изложено на сложни предизвикателства и изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие изисква по-ефективен и приобщаващ подход, основан на синергично сътрудничество на всички науки. Повече информация четете на: https://council.science/current/news/international-decade-of-sciences-for-sustainable-development/ International Decade of Sciences for Sustainable Development, 2024-2033 : (un.org)

2023-09-11T12:20:43+03:00понеделник, 11 септември 2023 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Потребителите не трябва да са единствените, които отговарят за прехода към устойчиво потребление на храни, съветват академиите Европейската комисия

Група от известни учени, номинирани от европейските академии чрез механизма за научно консултиране на Европейската комисия, дадоха препоръки на комисарите за това как да променят потреблението на храни в Европа, така че да стане по-здравословно и по-устойчиво. Съветите идват в отговор на искане от Колегията на комисарите за консултация по повод преразглеждането на стратегията на ЕС "От фермата до вилицата". Докладът за преглед на научните данни на SAPEA беше представен тази сутрин в Брюксел, като в него се разглеждат ключови области на политиката, включително ценообразуване, наличност, състав, както и социалната и дигиталната среда, които оказват влияние върху това какви храни консумират хората. SAPEA, като част от Механизма за научно консултиране, е консорциум от академични мрежи, който включва над сто академии, Млади академии (на изследователи в [...]

ALLEA публикува ревизирано издание на Европейския етичен кодекс за почтеност в научните изследвания – 2023 г.

Днес ALLEA публикува ревизирано издание за 2023 г. на "Европейския етичен кодекс за почтеност в научните изследвания", който вече отразява най-новите виждания на научната общност за добрите практики в областта на научните изследвания. Заедно с това тази актуализация спомага да се гарантира, че Европейският етичен кодекс остава подходящ за целта и релевантен за всички дисциплини, нововъзникващи области на научни изследвания и нови изследователски практики. По този начин Европейският етичен кодекс може да продължи да предоставя рамка за почтеност в научните изследвания в подкрепа на изследователите, институциите, в които те работят, организациите, които ги финансират, и списанията, които публикуват работата им. Ревизираното издание от 2023 г. Промените отразяват повишеното осъзнаване на значението на изследователската култура за осигуряване на интегритет на научните изследвания и прилагане на добри [...]

Успешно стартира дейността на Центъра за бъдещето на науката на Международния научен съвет (ISC)

Центърът за бъдещето на науката отпразнува успешния си старт по време на междинната среща на членовете на ISC на 11 май 2023 г. Центърът вече е публикувал два документа за обсъждане, което показва ангажираността му с новаторски изследвания и актуални тенденции, които оказват влияние върху опциите за бъдещето на науката. Първият документ разглежда Бъдещето на трансдисциплинарните изследвания като показва чрез историята причините за появата им и различните проблеми, които трябва да бъдат решени днес за успешното прилагане на този вид изследвания. Освен това Центърът публикува друг аргументиран доклад, посветен на дебата около оценката на научните изследвания и тяхното бъдеще, като казусите хвърлят светлина върху този критичен проблем и откритите въпроси, които следва да се решат. Документа можете да намерите тук: https://futures.council.science/publications/evaluation. Центърът приветства реакции [...]

Водещи учени призовават за мораториум върху минното дело на дълбоководното дъно: първо да се проучат възможностите за рециклиране и сухоземните ресурси

Нарастващият световен глад за редки полезни изкопаеми стимулира търговския интерес към дълбоководното минно дело и потенциалната му експлоатация в голям мащаб. Само след няколко седмици Международният орган за морското дъно (МОМД) може да даде зелена светлина за индустриално разработване на дълбоките океани за търговия на едро. В спешен призив европейските академии на науките предупреждават за тежките последици за морските екосистеми и оспорват икономическата целесъобразност на дълбоководното минно дело в какъвто и да е мащаб, докато не се проучи напълно потенциалът за рециклиране. Няколко европейски държави са спонсори на договори за минно дело с МОМД, а Норвегия планира да експлоатира полезните изкопаеми в собствената си изключителна икономическа зона и разширен континентален шелф. "Наративът за дълбоководното минно дело е подвеждащ" Поддръжниците на дълбоководното минно дело твърдят, [...]

Go to Top