Начало/Tag:Международно сътрудничество

Конференция за водите на ООН 2023: обзор на политиката от Международния научен съвет (ISC)  

Oбзор на политиката от Международния научен съвет (ISC) В краткото изложение многобройните предизвикателства, свързани с водата, са групирани в четири основни категории със съответните примери и фокусни области, всяка от които изисква различни научни отговори. Заедно със заключителните съвети, настоящият кратък обзор на политиката има за цел ефективно да ангажира политиците и лицата, вземащи решения, и други заинтересовани страни на равнище ООН и държави членки, да превърнат научните прозрения в осезаеми подобрения и да подкрепят свързаните с водата цели за устойчиво развитие (ЦУР) и постигането на Програмата до 2030 г. Като се опира на експертния опит на своя широк състав в областта на природните и социалните науки, както и на технологиите, Международният научен съвет е готов да предостави интегрирана, независима и основана на доказателства консултантска [...]

2023-03-20T15:19:07+02:00понеделник, 20 март 2023 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Светът няма да постигне целите на ООН за предотвратяване на смъртоносни и скъпоструващи бедствия до 2030 г., предупреждава Международният научен съвет (ISC)

Нов преглед на рамката на ООН за превенция на бедствията показва, че повече от половината държави все още нямат подходящи за целта системи за мониторинг на риска. Според нов доклад на Международния съвет за наука жертвите в световен мащаб от бедствия като неотдавнашното земетресение в Турция и Сирия се увеличават поради срив в комуникацията между учените и правителствата. Въпреки нарастващите мащаби и честота на бедствията, в периода 2011-2022 г. само пет процента от официалната помощ за развитие за цели, свързани с бедствия, са били инвестирани в намаляване на риска и готовност. Пет години след като ООН стартира глобален мониторинг на загубите от бедствия и стратегиите за превенция, повече от половината държави все още не разполагат с адекватна национална система за мониторинг на риска от [...]

Учените приветстват регламента на ЕС за пестицидите, но държавите членки и промишлеността трябва да спрат да използват вратички за заобикалянето му

В нов доклад EASAC - Научният консултативен съвет на европейските академии - изразява загриженост, че държавите членки и промишлеността използват пропуски в разпоредбите на ЕС за пестицидите, за да позволят продължаването употребата на забранени инсектициди. Проф. Майкъл Нортън, директор на EASAC по въпросите на околната среда, казва: "Да твърдим, че заплахата за продоволствената сигурност поради нахлуването на Русия в Украйна означава, че трябва да се придържаме към конвенционалното земеделие, зависещо от химикали, е неоправдано. Съществуват множество доказателства, че предложените алтернативни методи могат да осигурят същите или дори по-добри добиви, като същевременно се запазят екосистемните услуги на природата." Прегледът на EASAC на най-новите научни данни потвърждава, че ЕС е постъпил правилно, когато преди пет години забрани трите основни неоникотиноида (неоникотиноидни препарати). Този клас инсектициди имат [...]

2023-03-09T10:28:56+02:00четвъртък, 9 март 2023 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Science Europe публикува становище относно миналото и бъдещето на Рамковите програми на ЕС за научни изследвания и иновации

 В документа, озаглавен "Рамковата програма за научни изследвания и иновации, която "Science Europe" иска за Европа", се посочва, че: Програмите "Хоризонт 2020" и "Хоризонт Европа" са изключително важни инструменти за насърчаване на високите постижения и сътрудничеството в областта на науката в Европа и за по-нататъшно развитие на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП); Бюджетите на рамковите програми за научни изследвания и иновации трябва да бъдат защитени от всякакви бюджетни съкращения; Трябва да се постигне по-добър баланс между насърчаването на научни изследвания, предизвикани от любопитство и това на изследвания насочени към предизвикателствата във всички области, включително социалните и хуманитарните науки; Швейцария и Обединеното кралство следва да бъдат асоциирани държави към рамковите програми; Трябва да се поднови стремежът към намаляване на различията в областта на научните изследвания и [...]

2023-03-17T11:03:22+02:00петък, 17 февруари 2023 |Категории: Общи новини|Етикети: |

ALLEA ПЛЕДИРА ЗА ВТОРИЧНИ ПРАВА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ЦЕЛИЯ ЕС И ЗА ПО-ДОБРО ДОГОВАРЯНЕ НА БЪДЕЩИ “ГОЛЕМИ СДЕЛКИ”.

В ПОСЛЕДНОТО СИ СТАНОВИЩЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА АКАДЕМИИТЕ НА НАУКИТЕ (ALLEA) ОЦЕНЯВА НЕЖЕЛАНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ НАСТОЯЩИТЕ "ГОЛЕМИ СДЕЛКИ" И ДАВА ПРЕПОРЪКИ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ, БИБЛИОТЕКИТЕ И ПОЛИТИЦИТЕ КАК ДА СЕ ПОСТИГНЕ ПО-СПРАВЕДЛИВА СИСТЕМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ И ДОСТЪП ДО НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ СЪГЛАСНО НОВИТЕ ПРАВИЛА НА ЕС ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО.  С нарастването броя на научните публикации, споделяни чрез модела на "златния отворен достъп", достъпът до резултатите от (често държавно финансирани) научни изследвания е достигнал най-големия си връх. Премахването на тези бариери за читателите обаче е за сметка на увеличаването на бариерите за авторите, които често са изправени пред значителни такси за обработка на статиите (APCs) за да публикуват незабавно работата си с отворен достъп. Това доведе до по-нататъшно увеличаване на прекомерните разходи за научно публикуване и създаде [...]

2023-03-17T10:59:56+02:00събота, 17 декември 2022 |Категории: Общи новини|Етикети: |

Препоръки на Science Europe за намаляване неравенствата в областта на научните изследвания и иновациите и насърчаване циркулацията на мозъци

Към укрепване на системите за научни изследвания и иновации в Европа Съществуват значими различия между капацитета на европейските държави в областта на научните изследвания и иновациите (НИИ). Съществуващите различия между отделните части на Европа са изложени на риск от задълбочаване поради новите обществени и икономически предизвикателства, бързо развиващия се глобален пейзаж с ожесточена конкуренция за лидерство в областта на НИИ и последиците от войната между Русия и Украйна. Освен това неприсъединяването на Обединеното кралство и Швейцария към "Хоризонт Европа" е рисков фактор за целия ЕС. Ето защо използването на потенциала на съществуващите таланти в Европа, развиването на нов капацитет и оптимизирането и разпространението на ползите от научните изследвания и иновациите в целия ЕС са по-важни от всякога. В качеството си на големи европейски организации, които [...]

2023-03-17T10:56:15+02:00сряда, 23 ноември 2022 |Категории: Общи новини|Етикети: |
Go to Top