Стипендия на ANSO за млади таланти 2022

Стипендията за млади таланти на ANSO стартира през 2019 г. с цел да се предостави възможност за обучение на млади изследователи от целия свят. Тя подкрепя 200 магистри и 300 докторанти всяка година да продължат образованието си в Университета за наука и технологии на Китай (USTC), Университета на Китайската академия на науките (UCAS) или институти на Китайската академия на науките (CAS) в цял Китай. Покритие на стипендията:      магистратура: 3000 китайски юана      докторантура: 6000 или 7000 китайски юана Без такса за обучение Здравна осигуровка Без такса за кандидатстване Покриване на пътните разходи Продължителност на стипендията:      Магистратура: до 36 месеца,      Докторантура: до 48 месеца. Допустимост на кандидатите: Да нямат китайско гражданство; Да говорят английски или китайски много добре; За магистърската програма: да са родени [...]