Новите методи за изследване на здравните неравенства изискват инвестиции в инфраструктури за данни

Ново поколение научни методи помагат за по-доброто разбиране на неравенствата в здравеопазването в Европа. Необходими са обаче инвестиции в инфраструктури за данни, за да се използва пълния потенциал на тези методи, посочват европейските академии в нов доклад. Пандемията от COVID-19 удари групите в неравностойно положение в обществото много по-тежко от останалите групи. В резултат на това разликата в здравеопазването между социално-икономическите групи се е увеличила, изостряйки неравенствата, отдавна известни на изследователите. Ето защо днес по-доброто им разбиране е по-важно от всякога. „Изследване на здравните неравенства: Нови методи, по-добри заключения?“ е названието на доклада, в който експерти от Европейската федерация на академиите на науките и хуманитарните науки (ALLEA) и Федерацията на европейските академии по медицина (FEAM) оценяват научните методи за изследване на неравенствата в здравеопазването с [...]