Ново поколение научни методи помагат за по-доброто разбиране на неравенствата в здравеопазването в Европа. Необходими са обаче инвестиции в инфраструктури за данни, за да се използва пълния потенциал на тези методи, посочват европейските академии в нов доклад.

Пандемията от COVID-19 удари групите в неравностойно положение в обществото много по-тежко от останалите групи. В резултат на това разликата в здравеопазването между социално-икономическите групи се е увеличила, изостряйки неравенствата, отдавна известни на изследователите. Ето защо днес по-доброто им разбиране е по-важно от всякога.

„Изследване на здравните неравенства: Нови методи, по-добри заключения?“ е названието на доклада, в който експерти от Европейската федерация на академиите на науките и хуманитарните науки (ALLEA) и Федерацията на европейските академии по медицина (FEAM) оценяват научните методи за изследване на неравенствата в здравеопазването с цел да помогнат за намаляване на тази разлика в цяла Европа.

Проблемите в тази област не са нови за политиците и през последните четири десетилетия са били изследвани задълбочено. Въпреки това, все още има значителна несигурност относно няколко важни въпроса, като например степента, до която социално-икономическото неравностойно положение се отразява на здравето и ефективността на интервенциите за намаляване на неравенствата в здравеопазването.

В новопубликувания доклад експертите от научния комитет, председателстван от Кралската нидерландска академия за изкуства и науки (KNAW), заключават, че редицата нови аналитични методи са „ценно допълнение към инструментариума на изследователите на здравните неравенства“ и трябва да се използват като допълнение към конвенционалните изследователски методи за разрешаване на тези проблеми.

Примерите за такива нови методи включват „контрафактически“ подходи за оценка на причинно-следствения ефект на социално-икономическите условия върху здравето и „естествени експерименти“ за оценка на ефекта от интервенциите върху неравенствата в здравеопазването.

Изследванията, използващи тези нови методи, могат да играят важна роля в информирането на политиките за намаляване на здравната разлика, но изискват инвестиции в инфраструктури за данни, които позволяват прилагането на тези методи, подчертават експертите.

Ето защо експертите призовават Европейската комисия и националните правителства да подкрепят изследванията относно неравенствата в здравеопазването, включително и тези, които се възползват от различията в социално-икономическите условия, здравните резултати и политиките между европейските държави.

 

Заключителна конференция „Неравенства в здравеопазването: нови методи, по-добри заключения?“ на 8 декември

Дебатът относно методите за изследване на здравните неравенства започна през 2018 г. и имаше за отправна точка дискусионен документ, изготвен от интердисциплинарния научен комитет ALLEA-FEAM. Под председателството на Йохан Макенбах от KNAW, експертите в комисията доразвиха тази работа през последните няколко години и в резултат на това изготвиха настоящия доклад.

Официалното му представяне ще се състои по време на симпозиум, който ще се проведе на 8 декември 2021 г., от 14.30 до 18.30 българско време. Събитието, организирано от KNAW, ще се състои в хибриден формат в Амстердам, а онлайн регистрация можете да направите ТУК.

В рамките на дискусията „Как новите изследователски методи могат да помогнат за справяне с неравенствата в здравеопазването, свързани с COVID?“, изследователи и политици ще обсъдят как да се възползват от новите методи за изследване в областта на неравенствата в здравеопазването.