Този доклад подчертава трансформиращото въздействие на дигиталните практики върху хуманитарните науки. В него се подчертава значението на признаването на интердисциплинарната работа, иновативните изследователски методи и нетрадиционните научни резултати. В първата част работната група на ALLEA “Електронни хуманитарни науки” (E-Humanities) разглежда предизвикателствата в областта на дигиталните хуманитарни науки, като се фокусира върху прозрачността при свързването на ресурсите с публикациите, признаването на актуализациите като научен принос, преоценката на авторството, насърчаването на дигиталните умения и  адаптирането на методите за оценка.

Вторият раздел предлага препоръки за оценяване на конкретни дигитални продукти като издания, бази данни, инфографики, кодове, блогове и подкастове. Всеки казус включва практически примери и предложения за четене на допълнителна информация.

С целия доклад можете да се запознаете ТУК