Научни приноси към трансформациите на европейския континент, предизвикани от изменението на климата

 

Организирана от Полската академия на науките и Германската национална академия на науките Леополдина

15-16 май 2023, Варшава, Полша

Изменението на климата се случва.

Изменението на климата оказва влияние и трансформира.

Изменението на климата изисква наука.

Човечеството е изправено пред дилема: въпреки че има основен принос за изменението на климата, то е и уязвимо от неговите последици. Изменението на климата е глобално предизвикателство, което изисква както стратегии за смекчаване, така и за адаптиране. Усилията за постигане на устойчивост се полагат от националните правителства, Европейския съюз и Организацията на обединените нации. Местните и регионалните действия също са важни. Въпреки това, няма гаранция за успех и няма магическа рецепта. В съответствие с концепцията за антропоцена, според която предизвиканото от човека изменение на климата има дълбоко влияние върху системата Земя, Европейската конференция за климата (ЕКК) се фокусира върху приноса на науката. Тя събира на едно място експерти от 46 европейски и евразийски държави, за да обменят опит в областта на изследванията на климата, да развият общо разбиране и да обсъдят регионални подходи към изменението на климата. Освен това конференцията има за цел да подобри обществената грамотност по отношение на изменението на климата чрез комюнике с научни съвети.

Вижте комюникето на: https://europeanclimateconference.eu/warsaw-communique/