Генералният директор на ЮНЕСКО Одри Азуле предложи разработването на първия инструмент със стандарти, който да осигури защитата на човешките права и фундаменталните свободи във връзка с невротехнологиите. 194-те държави-членки на ЮНЕСКО одобриха стартирането на тази инициатива на 42-рата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО през ноември 2023 г.

В изпълнение на това решение беше създадена мултидисциплинарна група от 24 експерти на високо ниво, представляващи различни географски региони, наречена ад хок експертна група, която да подготви първи проект на Препоръка за етика в невротехнологиите.

Първата среща на групата беше в централата на ЮНЕСКО в Париж от 22 до 26 април 2024  г. От май до юли ще се проведат консултации на световно, регионално и национално равнище, след което групата ще се събере на втора среща от 26 до 30 август. Първият проект на документа ще бъде разпространен през м. септември 2024 г. и ще започне процедура на междуправителствени консултации. Финалният вариант на препоръката ще бъде представен за одобрение през м. ноември 2025 г. на 43-тата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО.

България има представител в групата – доц. Димитър Проданов от ИИКТ-БАН. Доц. Проданов е носител на грант ERA Chairs в България, чиято цел е създаването на на научноизследователска лаборатория по невротехнологии в ИИКТ-БАН. Той има богат и разнообразен академичен и професионален опит в неврологията, медицината и инженерните науки.

Повече информация може да прочетете на линковете по-долу:

https://www.unesco.org/en/articles/ethics-neurotechnology-unesco-appoints-international-expert-group-prepare-new-global-standard

https://www.unesco.org/en/ethics-neurotech/expert-group

https://www.unesco.org/en/articles/first-meeting-ad-hoc-expert-group-elaboration-draft-recommendation-ethics-neurotechnology