Центърът за бъдещето на науката отпразнува успешния си старт по време на междинната среща на членовете на ISC на 11 май 2023 г.

Центърът вече е публикувал два документа за обсъждане, което показва ангажираността му с новаторски изследвания и актуални тенденции, които оказват влияние върху опциите за бъдещето на науката. Първият документ разглежда Бъдещето на трансдисциплинарните изследвания като показва чрез историята причините за появата им и различните проблеми, които трябва да бъдат решени днес за успешното прилагане на този вид изследвания. Освен това Центърът публикува друг аргументиран доклад, посветен на дебата около оценката на научните изследвания и тяхното бъдеще, като казусите хвърлят светлина върху този критичен проблем и откритите въпроси, които следва да се решат. Документа можете да намерите тук: https://futures.council.science/publications/evaluation.

Центърът приветства реакции и коментари относно доклада за Трансдисциплинарните изследвания. Коментарите, особено относно опита с трансдисциплинарността, ще бъдат от огромна полза, тъй като Центърът се стреми да разшири разговора. Мненията могат да бъдат споделени в раздела за коментари в края на публикацията.