Група от известни учени, номинирани от академиите чрез механизма за научно консултиране на Европейската комисия, дадоха консултация на комисарите относно използването на изкуствения интелект в науката.

Съветите идват в отговор на молба на Маргрете Вестагер, изпълнителен заместник-председател на “Европа, подготвена за цифровата ера”, да насочат и подкрепят цялостната стратегия на Европейската комисия за ИИ в областта на научните изследвания и иновациите. Тези препоръки бяха връчени на комисарите Иванова и Вестагер днес в Брюксел.

Механизмът за научно консултиране предоставя на европейските институции независими научни доказателства и препоръки относно политики. “Обединявайки експерти от различни научни области, ние изготвихме изчерпателни научни съвети за изкуствения интелект, които информират политиците на ЕС на най-високо ниво– каза професор Стефан Константинеску, председател на УС на SAPEA.

Според консултацията изкуственият интелект има потенциал да революционизира научните открития, да ускори напредъка на научните изследвания, да стимулира иновациите и да подобри производителността на изследователите.

Професор Анна Фабижанска, съпредседател на работната група на SAPEA, която направи преглед на научните данни за да изготви тези препоръки, каза, че трябва да възстановим равновесието и да стимулираме държавно финансираните научни изследвания във всички дисциплини и държави членки.

“Това означава да предоставим на университетите и научноизследователските институти в цяла Европа справедлив достъп до най-модерните приложения за изкуствен интелект” – добави професор Андреа Емилио Рицоли, съпредседател на работната група на SAPEA.

Като част от новите съвети Групата на главните научни съветници към Европейската комисия препоръчва създаването на нов Европейски институт за изкуствен интелект в науката, който да осигури огромна високопроизводителна изчислителна мощност, устойчива облачна инфраструктура и програми за обучение по изкуствен интелект за учени.

Наред с тези услуги Европейският съвет по изкуствен интелект в науката ще осигури целево финансиране на изследователи от всички дисциплини за проучване и внедряване на изкуствен интелект в техните науки. Те също така ще гарантират, че ИИ в научните изследвания е в съответствие с основните ценности на ЕС.

Научните изследвания с помощта на ИИ изискват огромно количество данни. Тези данни трябва да бъдат висококачествени, отговорно събирани и добре подбирани, с равноправен достъп за европейските изследователи и новатори.

И накрая, учените подчертаха, че технологиите на бъдещето трябва да се ръководят от хората и общностите, а не само от печалбата. ЕС следва да насърчава научните изследвания по философските, правните и етичните въпроси, които възникват при използването на изкуствен интелект в науката, както и въздействието на тези въпроси върху основните човешки права, прозрачността и отговорността.