Prof. Pawel Rowinski

Генералната асамблея на ALLEA, Европейската федерация на академиите на науките и хуманитарните науки, се събра в Берлин, за да отбележи 30-годишнината от създаването си и да определи нов председател и управителен съвет. Павел Ровински пое ролята на осми председател на организацията, наследявайки Антонио Лоприено, който ръководеше ALLEA от 2018 г. нататък. Освен това генералната асамблея приветства три млади академии[i] като нови членове, като по този начин общият брой на членовете на ALLEA се увеличи на 59.

Берлин, 22 май 2024 г. Около 70 делегати от цяла Европа се събраха в Берлин на 22 май за Генералната асамблея на ALLEA през 2024 г., организирана съвместно от Националната академия на науките “Леополдина”, Съюза на германските академии на науките и хуманитарните науки и Германската млада академия. Събитието се превърна в крайъгълен камък в историята на ALLEA като отбеляза 30-годишнината на организацията и затвърди правния ѝ статут на регистрирана организация в обществен интерес в Германия.

Срещата на представителите на повече от 50 академии членки постави началото на избора на нов председател и управителен съвет за периода 2024-2027 г. Професор Павел Ровински от Полската академия на науките, който е член на управителния съвет на организацията от 2018 г., ще ръководи ALLEA като неин председател през следващите три години. Той е и чуждестранен член в Съвета на настоятелите на БАН.

Професор Ровински, изключителен учен специализиран в областта на науките за Земята, преди това заемаше поста зам.-председател на Полската академия на науките от 2015 до 2022 г. и е директор на Института по геофизика на академията във Варшава. Научните му интереси включват математически методи в геофизиката, геофизични потоци, речна хидродинамика и речна хидравлика. В допълнение към забележителните си приноси в своята област на изследвания, той активно се занимава с научни консултации, популяризиране на науката, научна етика и демонстрира силна ангажираност с проблемите на водата и климата.

Той наследява Антонио Лоприено от Швейцарската академия на науките и изкуствата, който ръководеше ALLEA като неин председател от 2018 г. насам.

Новият управителен съвет на ALLEA, който ще работи заедно с председателя Ровински, включва:

  • Jūras Banys – Литовска академия на науките
  • Ylva Engström – Кралска шведска академия на науките
  • Annette Grüters-Kieslich – Национална академия на науките „Леополдина“/Съюз на германските академии на науките и хуманитарните науки
  • Lara Keuck, наследена от Kerstin Pahl (юли 2025) – Германска млада академия
  • Marie Louise Nosch – Кралска датска академия на науките и хуманитарните науки
  • Jozef Ongena – Кралска фламандска академия на Белгия за наука и изкуства
  • Päivi Pahta – Съвет на финландските академии
  • Karin Roelofs – Кралска нидерландска академия за науки и изкуства
  • Neri Salvadori – Академия “Линчеи”, Италия
  • Camilla Serck-Hanssen – Норвежка академия на науките и хуманитарните науки

Генералната асамблея на ALLEA приветства трима нови членове: младата академия на Белгия (Фландрия), младата академия на Испания и Унгарската млада академия, с което общият брой на членовете нарасна на 59 академии от страни от ЕС и извън него, включително млади академии. С тяхното приемане ALLEA вече има шест млади академии сред своите членове, което отразява ангажимента на организацията да насърчава приобщаването, разнообразието и сътрудничеството между поколенията.

[i] Академия на млади учени и учени в начални етапи на своята кариера

For English, press here.