С настоящото Европейската федерация на академиите на науките и хуманитарните науки (ALLEA) дава своя принос към темата на Международната седмица на отворения достъп през 2023 г. “Общността над комерсиализацията”, и по-специално към предизвикателството да се признае “кои подходи към отворените знания дават приоритет на най-добрите интереси на обществеността и на академичната общност – и кои не”.[1] С това изявление ALLEA цели да информира и съветва своите академии членки и по-широката изследователска общност как да противодействат на разпространението на списания със свободен достъп, които имат неприемливи редакционни и издателски стандарти, така че да се избегнат разхищението на средства за научни изследвания и ерозията на стандартите за почтеност на научните изследвания.

[1] Вж https://www.openaccessweek.org/theme/en (достъпено на 27/09/2023)

Пълният текст на изявлението тук.