Покана за предложения за достъп до лабораторията за нанобиотехнологии на Съвместния изследователски център и Европейската лаборатория за структурни оценки – Нов европейски Баухауз

Съвместният изследователски център (JRC) към Европейската комисия приема предложения за проекти за експериментиране, прототип и демонстрация на идеи за „Новия европейски Баухаус“. Реакционната стена на Европейската лаборатория за структурни оценки (ELSA) и Лабораторията по нанобиотехнологии ще служат като платформа за сътрудничество за стимулиране на творчеството и иновациите в изградената среда. Местоположение: Испра, Италия Отваряне на поканата: 22 септември 2021 г. Краен срок: 16 януари 2022 г. Изследователски приоритети: Безопасно и екологично обновяване на сгради за Новия европейски Баухаус Интелигентни и устойчиви материали, включително наноматериали в сградите и строителството – проектите по тази тема ще използват както реакционната стена на ELSA, така и лабораторията за нанобиотехнологии на JRC. Проектиране и модернизиране за устойчивост Безопасност на изградената инфраструктура срещу множество опасности, включително изменението на климата Нови материали [...]