Съвместният изследователски център (JRC) към Европейската комисия приема предложения за проекти за експериментиране, прототип и демонстрация на идеи за „Новия европейски Баухаус“. Реакционната стена на Европейската лаборатория за структурни оценки (ELSA) и Лабораторията по нанобиотехнологии ще служат като платформа за сътрудничество за стимулиране на творчеството и иновациите в изградената среда.

 • Местоположение: Испра, Италия
 • Отваряне на поканата: 22 септември 2021 г.
 • Краен срок: 16 януари 2022 г.

Изследователски приоритети:

 • Безопасно и екологично обновяване на сгради за Новия европейски Баухаус
 • Интелигентни и устойчиви материали, включително наноматериали в сградите и строителството – проектите по тази тема ще използват както реакционната стена на ELSA, така и лабораторията за нанобиотехнологии на JRC.
 • Проектиране и модернизиране за устойчивост
 • Безопасност на изградената инфраструктура срещу множество опасности, включително изменението на климата
 • Нови материали и технологии
 • Устойчиви материали за строителство
 • Прилагане на съвременни методи за тестване
 1. При определени условия, посочени в поканата, плащането на допълнителните разходи може да бъде отменено за проекти от институции, намиращи се в държави от Програмата за разширяване на участието и разпространяване на високи постижения (WPSE).
 2. Подкрепа за пътуване и издръжка на кандидати от институции, разположени в държави, изброени в програмата WPSE*
 3. Право на участие в поканата имат всички държави-членки на ЕС и асоциираните страни на Хоризонт Европа**

*WPSE държави-членки: България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Словения.

** Към момента на публикуването на тази покана се обработват преговорите за асоцииране или предстои асоцииране със следните държави (изброени по азбучен ред): Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Фарьорски острови, Грузия, Исландия, Израел, Косово, Молдова, Черна гора, Мароко, Република Северна Македония, Норвегия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Обединеното кралство.