Корпус на църковната стенопис от първата половина на ХIХ век в България

Научните резултати от проучванията, направени в рамките на проекта, ще бъдат представени на кръгла маса. Тя ще има за цел да направи своеобразен публичен отчет на работата по проекта. Чрез съвместното участие на членовете на колектива и колегите консултанти от чужбина да развие научното сътрудничество в тази област. Третата, не по-малко важна задача е да популяризира този род интердисциплинарни изследвания на балканското изкуство от периода ХV-ХVІІ в. сред младите учени, докторанти, студенти от различни области на знанието.

Още проекти:

Период:

Цел:
Да популяризира този род интердисциплинарни изследвания на балканското изкуство от периода ХV-ХVІІ в. сред младите учени, докторанти, студенти

Финансиране:
Фонд “Научни изследвания

Участник от страна на БАН:
Институт за изследване на изкуствата

Уебсайт:
http://artstudies.bg

Ел. поща за контакт:

Лице за контакт: