Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия

Целта на проекта „Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“ е да се повиши изследователският капацитет на младите учени, докторанти и постдокторанти в ИФХ и създаване на по-добри условия за тяхното кариерно израстване.

В целевата група на проекта са включени всички млади учени, докторанти и постдокторанти на ИФХ, както и студенти, които работят под ръководство на учени от института.

Още проекти:

Период: 2017-2018

Цел:
Повишаване на изследователския капацитет на младите учени, докторанти и постдокторанти в ИФХ.

Финансиране:
ОП НОИР (европейско и национално съфинансиране)

Участник от страна на БАН:
Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев”

Ел. поща за контакт:
mpetrova@ipc.bas.bg
dtachev@ipc.bas.bg

Лице за контакт:
Мария Петрова, ръководител на проекта,
Драгомир Тачев, координатор на проекта