Актуални правни аспекти и тенденции на защитата от дискриминация в областта на икономиката

Участници в проекта са Икономически университет – Варна, Института за държавата и правото при БАН и Комисията за защита от дискриминация.

В рамките на проекта ще бъде извършено анкетно проучване по задание на изследователския екип и обработване на количествените резултати в качествени методи за изследване на проблема в дълбочина.

Ще бъдат проведени съпътстващи конференции, включително с чуждестранно участие. Предвидено е издаване на сборник с реферирани доклади, както и подготовка на проект за финансиране по Наредба № 3 за научни изследвания през 2018 г.

Дейностите са планирани с фокус върху участието на млади учени и докторанти.


Национална научна конференция на тема:
„Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции“
,

8 юни 2018 г.,
Икономически университет – Варна, зала 1 от 9:30 часа.

Научният форум е организиран от Катедра “Правни науки” при ИУ-Варна с подкрепата на Института за държавата и правото при БАН и Комисията за защита от дискриминация.

Целта на научната проява е да се представи проблематиката, свързана със защитата срещу всички форми на дискриминация. Настоящата конференция е повод за среща на практици и учени от различни сфери, като се надяваме тя да създаде и провокира интересни дискусии и предложи решения, които да съдействат за предотвратяване на дискриминацията във всичките ѝ форми.

Конференцията се организира в рамките на Дейност 7 „Организиране на национални и международни научни форуми за разпространение на научната продукция на докторанти, постдокторанти и преподаватели“ на Проект “Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще“.

Тук можете да видите брошура и плакат на събитието.

Покана за участие можете да изтеглите от тук.

Още проекти:

Период: 2017 - 2018

Цел:
Изследване на актуалните правни аспекти и тенденциите на защитата от дискриминация в областта на икономиката

Финансиране:
Икономически университет Варна

 

Участници:
Икономически университет – Варна, Институт за държавата и правото при БАН, Комисия за защита от дискриминация

Ел. поща за контакт:
n.yonkova@abv.bg

Лице за контакт:
Надежда Йонкова, ръководител на проекта