SPACIM – Стратегическо партньорство за критично подобряване на методологията за обучение и изследване на минерални ресурси

Проектът Стратегическо партньорство за критично подобряване на методологията за обучение и изследване на минерални ресурси – SPACIM (Strategic PArtnership for Critical Improvements in Methodology of studying and teaching of mineral resources) е финансиран от Швейцарския фонд за научни изследвания, програма SCOPES.

Проектът е тригодишен и в него участват Институтът по геохимия и петрология, ETH- Цюрих, Швейцария (главен координатор), ГИ – БАН (с участници и от ГГФ – СУ) и Рударският факултет на Университета в Белград (Сърбия).

Главната цел е същественото подобряване на стандартите за обучение и научни изследвания в Източна Европа, в частност касаещи произхода, еволюцията и разпространението на минералните находища.

Три са основните направления на работа в проекта:

1) Подобряване на инфраструктурата;

2) Обучение и трансфер на знания;

3) Създаване на мрежи. Те ще позволят търсене и на други пътища за научна работа и финансиране, като включване в проекти по Еразмус , Хоризонт 2020 и др. Свързан е с изследването на критични за Европа елементи и минерали, използвани във високотехнологични производства.

На снимката: Студенти от ЕTHZ, FMG-BU, GGF-SU/GI-BAN (12 националности) пред рудник Джурково (Лъкинско рудно поле) по време на геоложка практика.

Още проекти:

Период: 2015-2018

Цел:
Същественото подобряване на стандартите за обучение и научни изследвания в Източна Европа.

Финансиране:
Швейцарски фонд за научни изследвания, програма SCOPES

Участник от страна на БАН:
Геологически институт „Страшимир Димитров”

Уебсайт:
http://www.snf.ch/en/funding/programmes/scopes/Pages/default.aspx

Ел. поща за контакт:
ipeytcheva@geology.bas.bg

Лице за контакт:
Ирена Пейчева