ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ ЗА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ В ЧУЖБИНА ИЛИ ЗА СТАЖ – ВЪВ ФИРМА, ИНСТИТУТ ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДРУГ РАБОТОДАТЕЛ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

  ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ: Докторанти на БАН, независимо от формата на обучението. Кандидати, които бъдат одобрени за стаж в последната година от обучението си, имат право да осъществят мобилността до 12 месеца след отчисляването си. Срокът на докторантурата не се прекъсва, запазва се и правото на стипендия на редовните докторанти. ДОПУСТИМИ ДЪРЖАВИ: 28-те страни членки на ЕС, кандидат-членките Турция, Сърбия, Северна Македония, страните от ЕИП – Норвегия, Исландия, Лихтенщайн. ЦЕЛ НА МОБИЛНОСТТА: Обучението има за цел слушане на курсове /кандидатите са с предимство/, работа над дисертация, ползване на библиотеки и архиви в чуждестранен университет. Докторантите са освободени от плащането на академични такси в приемащото ВУ. Условие за мобилност с цел обучение е да има Еразъм договор (вж. по-долу) между БАН и избрания университет в съответната област [...]

2024-03-15T16:21:53+02:00петък, 15 март 2024 |Категории: Обяви и конкурси|

Пoкана за участие в пети интердисциплинарен докторантски форум с международно участие

Пети интердисциплинарен докторантски форум с международно участие организират Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН. Събитието ще се проведе от 16 до 19 април 2024 г. в парк-хотел Кюстендил **** в гр. Кюстендил. Форумът се осъществява с частична подкрепа от Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката. Традиционният докторантски форум на Център за обучение – БАН вече за втори път ще събере за обмен на научни знания и идеи докторанти и лектори както от страната, така и от чужбина. Организаторите имат удоволствието да поканят докторанти от БАН, български и чуждестранни висши училища и научни организации да участват в събитието, като представят своите научни изследвания. Основна цел на форума е да стимулира интердисциплинарното [...]

2024-01-17T11:12:39+02:00сряда, 17 януари 2024 |Категории: Обяви и конкурси|

БАН-Администрация обявява свободно работно място за младши експерт в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти”

БАН-Администрация обявява свободно работно място за младши експерт в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти” Изисквания: висше образование (филология, международни отношения, публична администрация и др.), опит в областта на международната дейност, минимум едногодишен стаж. Отлично владеене на английски, ползването на руски език ще бъде предимство, компютърна грамотност, комуникативност, добра обща култура, умение за работа в екип. Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: По документи (автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо); Писмен тест (проверка на нивото на английски) и събеседване; Допуснатите до втори етап ще бъдат уведомени писмено на посочен от тях е-мейл или телефон. Срок за подаване на кандидатурите: до петък, 26 януари2024 г. Документите се подават в БАН-Администрация, ул. 15-ти ноември” № 1, деловодство както и на посочения имеил [...]

2024-01-10T14:03:44+02:00сряда, 10 януари 2024 |Категории: Обяви и конкурси|

Национален конкурс за наградата „Проф. Ив. Шопов“ – „Изявен млад учен в областта на полимерите за 2024 г. “

  ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ СЪЮЗ НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ 1000 София, ул. „Г. Раковски“ 108, тел: 0878-796200ел. поща: office-unionchem@mail.bg http://www.unionchem.org   НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА „ПРОФ. ИВАН ШОПОВ“ НА СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ „ИЗЯВЕН МЛАД УЧЕН В ОБЛАСТТА НА ПОЛИМЕРИТЕ“   Съюзът на химиците в България обявява двадесет и първия поред ежегоден национален конкурс за наградата „Проф. Ив. Шопов“ за 2024 г. „Изявен млад учен в областта на полимерите“. Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 години, за изследвания в областта на полимерната наука, извършени от него (само-стоятелно или в съавторство), в България (или частично в чужбина, но по българска тематика). Наградата е индивидуална и се присъжда само на един участник в конкурса. Състои се от грамота, паметен плакет [...]

2023-12-04T09:50:04+02:00понеделник, 4 декември 2023 |Категории: Обяви и конкурси|

Отворена покана за докторантски и постдокторантски стипендии Йожен Йонеско

Отворена покана за докторантски и постдокторантски стипендии Йожен Йонеско, която се финансира от румънската държава и администрира от AUF . Стипендията е за тримесечен научен престой в румънски университети за франкофони. Стипендията включва транспорт, месечна сума от 1000 евро и медицинска застраховка. Необходимата документация, която съдържа регламент, списък на специалностите и приемащите университети вижте на  https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-2023-2024/  

2023-11-27T10:24:12+02:00понеделник, 27 ноември 2023 |Категории: Обяви и конкурси|

Годишна докторантска стипендия от фондация Карол Знание

Започна прием на кандидатури в конкурса за Годишна докторантска стипендия в размер на 10 000 лв. Кандидатите трябва да са редовни докторанти, които не са в последна година на обучението си и да работят в областта на: Техническите науки Естествените науки Медицинските науки Крайният срок за кандидатстване е 30 ноември, финалът на конкурса пред жури ще бъде през януари. През 2024 г. фондацията ще връчи отличието на седмия си лауреат в конкурса, наследник на годишната докторантска стипендия на финансова група Карол. През 2016 г. признанието беше за астронома Никола Каравасилев и от тогава наградените докторанти се определят като съзвездие лауреати. Сред тях са трима млади учени от Софийския университет, по двама от Технически университет – София, БАН, УАСГ, Медицински университет – София. Талантливите докторанти в различни [...]

2023-11-09T16:52:59+02:00четвъртък, 9 ноември 2023 |Категории: Обяви и конкурси|
Go to Top