Тук се слагат новините, които излизат на ротатора/слайдера на началната страница

Четири нови книги за българо-украинските културни взаимоотношения

Четири книги, посветени на българо-украинските културни взаимоотношения, представиха в БАН Институтът за литература и Посолството на Украйна в България. „Компаративистичният сборник „България и Украйна – култура на преломите (ХІХ–ХХІ)“, антологиите „Български поетически авангард. Антология / „Болгарський поетичний авангард. Антологiя“, „Український поетичний авангард. Антологiя / Украински поетически авангард. Антология“ и фототипното издание „Списание „Украинско-български преглед“: културна дипломация на Посолството на Украинската народна република в България“ (1919-1920) показват непознати за академичната и за културната аудитория художествени факти, разработки и документи. В събитието за представяне на изданията участваха доц. д-р Елка Трайкова, ръководител на направление „Културно-историческо наследство“ в БАН, доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова, ръководител на научен проект България и Украйна – култура на преломите (ХІХ–ХХІ) и участници в проекта. На премиерата присъства и извънредният и пълномощен посланик на [...]

Споразумение за сътрудничество подписаха БАН и Военната академия „Г. С. Раковски“

Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност подписаха Българската академия на науките  и Военната академия „Г. С. Раковски“ в комплекс „Царски зали“ днес. В церемонията взеха участие председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов и екипът му. От БАН присъстваха и научният секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“ доц. Иван Георгиев, директорът на Института по информационни и комуникационни технологии проф. Галя Ангелова и научният секретар на Института по математика и информатика доц. Красимира Иванова. Чрез това споразумение двете страни декларират намерението си да обединят трайно усилията си за осъществяване на сътрудничество и съвместна дейност за ефективно използване на ресурсите, механизмите, процедурите и потенциала на двете институции в областта на образованието, квалификацията и [...]

Тържествено събрание по случай 24 май

Българската академия на науките отбеляза 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност с тържественото събрание. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски изнесе приветствие по случай празника. „Мисията ни е да сме убедени и да убеждаваме, че всеки талантлив творчески акт, всяко научно откритие бележи значима, достойна за уважение следа не само в националната памет“, каза акад. Ревалски. Проф. Илия Илиев от Института за исторически изследвания на БАН произнесе празнично слово на тема: "Кирило-Методиевото дело и средновековна България". „България се превърнала във водещ културен център на средновековна Европа. Въоръжена с този духовен щит, българската нация се запазила през вековете на чуждо господство, превръщайки делото на Кирил и Методий в химн и знаме на [...]

2021-05-21T15:02:52+00:00петък, 21 май 2021 |Категории: Uncategorized @bg, Избрани|

Българска академия на науките обявява конкурс за избор на академици и член-кореспонденти

Българската академия на науките на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 52 от Устава на БАН О Б Я В Я В А  конкурс за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН и броя на местата в следните области и научни направления:   1. Академици Математически науки – 1, Физически науки – 1, Химически науки – 2, Науки за земята – 1, Инженерни науки – 2, Биологически науки -  2, Медицински науки - 2, Хуманитарни науки – 2, Обществени науки – 1, Аграрни и лесовъдни науки – 1, Изкуства и изкуствознание (изкуствоведи) – 2. 2. Член-кореспонденти Математически науки – 2, Физически науки – 2, Химически науки – 2, Науки за  земята – 2, Инженерни науки – 1, Биологически [...]

2021-05-20T11:06:55+00:00понеделник, 17 май 2021 |Категории: Избрани, САЧК|

Становище на Общото събрание на БАН

Относно: Представен за обсъждане проект на Национална програма „Стимулиране на публикационната активност на научноизследователския състав на държавните висши училища в България в световните бази данни Scopus и Web of Science“ Общото събрание на Българската академия на науките (ОС на БАН) изразява несъгласие и дълбоко възмущение от дискриминационния характер на публикувания проект на Национална програма „Стимулиране на публикационната активност на научноизследователския състав на държавните висши училища в България в световните бази данни Scopus и Web of Science“. Това е пореден опит да се разедини научната общност, като се насочва НАЦИОНАЛНА подкрепа само към част от нея и се изключват учените от водещата научна институция в страната – БАН, както и тези, работещи в други научни организации – Селскостопанска академия и научните институти в системата на Министерство [...]

2021-05-10T15:07:15+00:00понеделник, 10 май 2021 |Категории: Избрани, Общоакадемични новини|Етикети: |

200 години от рождението на Георги Стойков Раковски

  Българската академия на науките отбелязва 200 години от рождението на великия революционер Георги Стойков Раковски с постерна изложба, която е подредена в централното фоайе на БАН. Експозицията проследява разностранните изяви на големия революционер, дипломат, публицист, поет, учен чрез книги и периодични издания от и за Раковски, които се съхраняват в богатите фондове на Централната библиотека на БАН. Използвани са старопечатни издания от Възрожденската сбирка (оригинални първи издания на авторски книги на Раковски), книги от личните библиотеки на Феликс Каниц (с автограф от самия Раковски), Никола Начов и други. В годината, посветена на живота и делото на великия българин, в Деня на Раковски – 14 април, когато България отбелязва 200 години от неговото рождение, Централна библиотека на БАН, в сътрудничество с Държавния културен институт към [...]

Go to Top