Обединеният институт за ядрени изседвания стартира поредната сесия на обучителната програма INTEREST за студенти, дипломанти и докторанти в областта на физиката, екологията и информационните технологии

Образователната програма International Remote Student Training (INTEREST) се организитра от Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна от октомври 2020 г.

Програмата е предназначена за студенти, дипломанти и докторанти в областта на физиката, екологията и информационните технологии. INTEREST е целогодишна програма, която се провежда на сесии (Waves), като всяка от тях е с продължителност от 4 до 6 седмици.

Поредната шеста сесия на програмата започва на 14 февруари 2022 г. Работният език е английски.

Повече информация за програмата и предлаганите в тази сесия курсове може да намерите на адрес:  http://interest.jinr.ru.

Срокът за кандидатстване за участие в сесията е 17-28 януари 2022 г. Участниците трябва да се регистрират на страницата на програмата  и да изберат един или няколко от предлаганите проекти: http://interest.jinr.ru/index.php?view_wave=6