Изданието Roma Voices in History с автори проф. Елена Марушиакова и проф. Веселин Попов от ИЕФЕМ-БАН получи престижно отличие от American Library Association. Книгата е в списъка с Най-добри исторически материали за 2020 и 2021 г. на американската асоциация.

Roma Voices in History разглежда първичните исторически извори за историята на ромите в Централна, Източна и Югоизточна Европа от XIX в. до Втората световна война. Включена е документална информация от разнообразен прозход и на различни езици, включително и материали, отразяващи “ромските гласове” и собствена визия за специфичните задачи на Ромското движение за гражданска еманципация. Изданието е със свободен достъп.

Пълният списък с отличени издания е на този линк: https://rusaupdate.org/awards/best-historical-materials/…

Линк към книгата: https://brill.com/view/title/58332?language=en