Хибридната и конвенционална война на Русия срещу Украйна (2014–2022) присъства неизменно в медиите, в коментарите на политици и политолози, в националните дискурси и световната политика, историческите познания и анализ дават възможност да се откроят корените, причините и предпоставките за конфликта, както и да се потърсят  аналогии в историята, които биха допринесли за най-близкото до реалностите тълкуване на случващото се днес пред нашите очи. Тази актуална тема беше обект на обсъждане на кръгла маса „Руско-украинската война и България през погледа на историците“, организирана от Института за исторически изследванишя към БАН.

Във форума участваха проф. Михаил Станчев и доц. Сергей Страшнюк  от Харковския национален университет “Василий Каразин“, проф. Анатолий Круглашов от Черновицкия национален университет “Юрий Федкович”, проф. Игор Тодоров от Ужгородския национален университет, проф. Николай Червенков от Научното дружество на българистите в Република Молдова, проф. Даниел Вачков, доц. Благовест Нягулов и доц. Теодоричка Готовска от Института за исторически изследвания. В техните изказвания беше обърнато внимание на: превратната историческа съдба на днешните украински земи и украинската нация, която остава почти неизвестна в България поради доминацията на проруската версия за миналото, разпространявана и изучавана особено до 1989 г.; идеологията и практиката на руския ретро-империализъм с оглед целите и цената на войната, както и пропагандистките наративи на Русия за агресията срещу Украйна; неравноправните отношения между „братските“ народи на руснаци и украинци в историята; уязвимото положение на Република Молдова в условията на бушуващата в нейно съседство война; проблематиката на българското малцинство в Украйна и нейното място в политиката на България в периода на руско-украинския конфликт. В дискусиите бяха коментирани с академичен тон и с различни интерпретационни акценти историографски, политически, международни, бежански и други аспекти на голямата тема. Без да изчерпва една тема, която занапред ще бъде важен обект на интердисциплинарни изследвания, форумът внесе своя принос в нейното историко-политологическо осветляване. Предвижда се материалите от кръглата маса да бъдат публикувани.