Българска Академия на Науките, Институт за Космически Изследвания и Технологии,
с медийното партньорство на Българската Национална Телевизия и Българското Национално Радио

Обявява конкурс за рисунка и макет на тема “ЗА КАКВО НИ Е КОСМОСА” и конкурс за есе на тема “КОСМОСЪТ И АЗ” във връзка с “50 години България Космическа държава”. Целта на конкурсите е да се провокира интереса на учениците към темата за Космоса. Участниците ще имат възможност да изразят своята представа за Космоса, както и връзката Земя-Космос посредством изкуството.

Условията на конкурса може да видите на: http://space.bas.bg/bg/news/blog.html