На 25-27 април 2023 г. в София се проведе Международна научна конференция „Учителното евангелие на Константин Преславски и южнославянските преводи на хомилетични текстове (IX-XIII в.): филологически и интердисциплинарни ракурси“.

Научният форум бе организиран от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките в рамките на проект „Словното богатство на Учителното евангелие на Константин Преславски: старобългарско-гръцки и гръцко-старобългарски речници индекси“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (договор № КП-06-Н50/2). Партньор в събитието бе Регионалният исторически музей – София.

С доклади участваха 35 изявени учени от България, Австрия, Белгия, Германия, Италия, Словения, Хърватия и Чехия, а също така и някои млади изследователи от България, Австрия и Хърватия. Пленарни доклади изнесоха доайенът на германската палеославистика проф. Кристиан Ханик от Вюрцбург и почетният доктор на Софийския университет и носител на орден „Кирил и Методий“ проф. Роланд Марти от Саарбрюкен.

Централна тема на конференцията бе Учителното евангелие – една от знаковите творби на старобългарската литература. Тази най-ранна сбирка от поучителни слова в средновековната българска книжнина възниква през последното десетилетие на IX в. и е запазена в пълнота само в един руски и три сръбски преписа, датирани от XII до XIV в. Включва 51 проповеди за неделните дни, съставени от преводни и оригинални части, авторски Пролог и Азбучната молитва на Константин Преславски.

Повече подробности могат да се видят на сайта на проекта: https://uchitelnoevangelie.eu/sabitiya/