International Science Council

Международният научен съвет (International Science Council – ISC) е неправителствена организация, която влючва 40 международни научни съюза и асоциации и над 140 национални и регионални научни организации, включително академии на науките и научни съвети.

Международният научен съвет е създаден през 2018 г. след сливането на Международния съвет за наука (ICSU) и Международния съвет за социални науки (ISSC).

Съветът е най-голямата международна неправителствена научна организация, която обединява природните и социалните науки.

Мисията на Международния научен съвет е да бъде световният глас на науката. Като част от тази мисия Съветът:

  • Обръща внимание на ценността на всички научни области и вземането на решения на базата на данни и доказателства;
  • Стимулира и подкрепя международните научни изследвания по важни теми от световно значение;
  • Представя научните знания по тези теми пред обществото;
  • Насърчава постоянното и равноправно развитие на научната точност, креативност и релевантност във всички части на света;
  • Защитава свободната и отговорна практика на наука.

Дейностите на Съвета се фокусират върху три основни области на работа:

  • наука за политика;
  • политика за наука; и
  • научна свобода и отговорност.

Благодарение на широк спектър от съвместно спонсорирани международни изследователски програми, мрежи и комитети, дейността на Съвета обхваща обширен кръг от въпроси, в т.ч. глобалната устойчивост, бедността, здравеопазването и благополучието в градска среда, намаляването на риска от бедствия, данните и системите за наблюдения и научните препоръки към правителствата.

Визитка:

International Science Council,
5 Rue Auguste Vacquerie,
75116 Paris, France

Email: secretariat@council.science
Tel: +33 1 45 25 03 29
https://council.science/

Актуално

Потребителите не трябва да са единствените, които отговарят за прехода към устойчиво потребление на храни, съветват академиите Европейската комисия

сряда, 28 юни 2023 |Коментарите са изключени за Потребителите не трябва да са единствените, които отговарят за прехода към устойчиво потребление на храни, съветват академиите Европейската комисия

ALLEA публикува ревизирано издание на Европейския етичен кодекс за почтеност в научните изследвания – 2023 г.

петък, 23 юни 2023 |Коментарите са изключени за ALLEA публикува ревизирано издание на Европейския етичен кодекс за почтеност в научните изследвания – 2023 г.