International Science Council

Международният научен съвет (International Science Council – ISC) е неправителствена организация, която влючва 40 международни научни съюза и асоциации и над 140 национални и регионални научни организации, включително академии на науките и научни съвети.

Международният научен съвет е създаден през 2018 г. след сливането на Международния съвет за наука (ICSU) и Международния съвет за социални науки (ISSC).

Съветът е най-голямата международна неправителствена научна организация, която обединява природните и социалните науки.

Мисията на Международния научен съвет е да бъде световният глас на науката. Като част от тази мисия Съветът:

  • Обръща внимание на ценността на всички научни области и вземането на решения на базата на данни и доказателства;
  • Стимулира и подкрепя международните научни изследвания по важни теми от световно значение;
  • Представя научните знания по тези теми пред обществото;
  • Насърчава постоянното и равноправно развитие на научната точност, креативност и релевантност във всички части на света;
  • Защитава свободната и отговорна практика на наука.

Дейностите на Съвета се фокусират върху три основни области на работа:

  • наука за политика;
  • политика за наука; и
  • научна свобода и отговорност.

Благодарение на широк спектър от съвместно спонсорирани международни изследователски програми, мрежи и комитети, дейността на Съвета обхваща обширен кръг от въпроси, в т.ч. глобалната устойчивост, бедността, здравеопазването и благополучието в градска среда, намаляването на риска от бедствия, данните и системите за наблюдения и научните препоръки към правителствата.

Визитка:

International Science Council,
5 Rue Auguste Vacquerie,
75116 Paris, France

Email: secretariat@council.science
Tel: +33 1 45 25 03 29
https://council.science/

Актуално

Етика в невротехнологиите: ЮНЕСКО одобри състава на международна експертна група, която да подготви нов световен стандарт

сряда, 15 май 2024 |Коментарите са изключени за Етика в невротехнологиите: ЮНЕСКО одобри състава на международна експертна група, която да подготви нов световен стандарт