Начало/Tag:бюджет на БАН

Правителството одобри проекта на споразумение с Българската академия на науките

Правителството одобри проекта на споразумение с Българската академия на науките, в което двете страни се договарят да работят съвместно за по-силно обвързване на научната дейност и финансирането на БАН с конкретни обществено значими, секторни или институционални задачи. На Министерството на образованието и науката се възлага да изработи в сътрудничество с представители на научната общност механизъм за диференциран ръст на субсидията за стипендии на докторантите в зависимост от показателите от научната дейност и резултатите на научните организации и висшите училища. С участието на останалите министерства и на научната общност МОН ще изготви и предложи за утвърждаване от правителството проекти на национални научни програми за финансиране на научни дейности с потенциално висока обществена възвръщаемост. С отделно постановление Министерският съвет отпусна предвидения в одобреното споразумение допълнително финансиране за [...]

2018-01-12T11:14:41+02:00сряда, 3 януари 2018 |Категории: Избрани, Общоакадемични новини|Етикети: , |

Общото събрание на БАН проведе извънредно заседание

Общото събрание на Българската академия на науките реши на днешното си извънредно заседание да бъдат преустановени протестните действия по повод приетия от Народното събрание бюджет на БАН за 2018 г. Членовете на ОС приеха декларация, в която се казва, че БАН приема постигнатите с правителството договорености като първа стъпка към интензивен диалог с научната общност за нормализиране на отношението към научните изследвания и за мястото, което науката трябва да заема в една държава  член на Европейския съюз. […]

2018-01-08T16:39:52+02:00четвъртък, 21 декември 2017 |Категории: Общоакадемични новини|Етикети: , , , |
Go to Top