Учени представят последните изследвания в областта на тракологията

Двадесет учени от най-авторитетни научни институции ще представят последните изследвания в областта на Тракологията по време на четвъртите Четения по тракология на тема „ДРЕВНА ТРАКИЯ И ТРАКИТЕ: КАЗАНО И ПРЕМЪЛЧАНО“, посветени на проф. Александър Фол. Събитието се организира от Института за балканистика с Център по тракология на Българската академия на науките и тази година ще проведе на 14 и 15 септември 2021 г. Традиционната дата на четенията е 15 май – денят, от който Институтът по тракология функционира като самостоятелно научно звено на БАН, но поради епидемичната обстановка в страната то бе отложено за месец септември. Откриването на научната конференция ще се състои на 14 септември 2021 г. от 9.30 ч. в Американския изследователски център в София и с неговото любезно партньорство. Учени от ИБЦТ–БАН, [...]

Сборник „Българският Северозапад: транспорт, комуникации и хора от древността до наши дни“

По случай празника на Монтана (2 декември) излезе от печат сборникът „Българският Северозапад: транспорт, комуникации и хора от древността до наши дни“. Негов съставител е чл.-кор. проф. дин Александър Костов. Книгата е поредното издание на филиала на Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) на БАН в гр. Монтана, посветено на историята и настоящето на този край. В нея са включени десет статии, чиито автори са изследователи от ИБЦТ–БАН, Регионалния исторически музей и Държавния архив в Монтана. В сборника са представени важни за развитието на региона въпроси, свързани с изграждането и използването на сухоземните пътища (шосета и железници) и на първите телекомуникации по примера на телеграфите, разгледана е ролята на река Дунав като важна международна артерия, изследвано е влиянието на различните възможности за комуникация [...]

Лекция на ИБЦТ–БАН за мултикултурните градове в Австро-Унгария (1880–1914 г.)

Публична лекция на д-р Катрин Орел на тема Multiculturalism in the Cities of the Habsburg Empire 1880–1914 се проведе на 20 октомври 2020 г. в Унгарския културен институт в София. Организатор на научната изява беше Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките (ИБЦТ–БАН, съвместно с Унгарския културен институт в София по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”, финансирана от МОН. Г-жа Сандра Мишкеди, директор на Унгарския културен институт в София, и проф. д-р Румяна Прешленова, директор на ИБЦТ–БАН, откриха събитието и приветстваха присъстващите. Д-р Катрин Орел работи в Националния център за научни изследвания (CNRS) в Париж. Лекцията й беше посветена на мултикултурните градове в Австро-Унгария в периода 1880–1914 г. Във фокуса на изследванията на френския учен [...]

ИБЦТ–БАН представя изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички” в Черна гора

По случай 17 септември – Деня на София, в центъра на гр. Подгорица Н. Пр. д-р Меглена Плугчиева, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Черна гора и проф. д-р Румяна Прешленова, директор на ИБЦТ–БАН, откриха изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички”. Гости на събитието бяха посланиците на Австрия, Великобритания, Германия, Обединените арабски емирства, Словения, Сърбия, почетния консул на България в Черна гора г-н Новица Йовович, представители на Община Подгорица, представители на медиите, учени и граждани, приятели на България. Приветствие към организаторите на изложбата изпрати д-р Иван Вукович, кмет на Подгорица. Освен по-големите български градове, са представени емблематични места в Атина, Белград, Букурещ, Загреб, Любляна, Скопие, Цариград, Одрин, Сараево и много други. Специално място е отделено на София и на [...]

Книга представя 140-годишната история на отношенията между България и Италия

Излезе от печат книгата „140 години отношения между България и Италия. Дипломация, икономика, култура (1879–2019)“. Съставители и редактори на сборника са чл.-кор.проф. дин Александър Костов от Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ-БАН) на Българската академия на науките и  Негово превъзходителство Стефано Балди, посланик на Република Италия в България. Книгата е публикувана от Издателска къща „Тендрил“. Изданието е резултат от дългогодишното сътрудничество между ИБЦТ и Университета Рома Тре и със специалното участие на посолството на Република Италия в София. Посветено е на 140-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Италия и България  и включва 12 студии (6 на български  и 6 на италиански) на изтъкнати български и италиански изследователи. Представени са различни  исторически аспекти от връзките между двете страни за периода от 1879 [...]

ХІІ конгрес по балканистика

От 2 до 6 септември 2019 г. в гр. Букурещ (Румъния) се проведе ХІІ международен конгрес по балканистика, най-високият научен форум за балканистите. В него взеха участие над 400 учени от 25 държави от цял свят. От българска страна Институтът за балканистика с Център по тракология беше представен с най-много участници. Те изнесоха 12 доклада по проблеми на историята, културата и образованието на Балканите от Античността до наши дни. С доклади във форума се включиха и учени от други институти на БАН, университети и регионални исторически музеи от страната. На конгреса чл.-кор. проф. дин Александър Костов беше преизбран за президент на Международната асоциация за изучаване на Югоизточна Европа (AIESEE), а проф. д-р Румяна Прешленова стана член на Международния комитет.  

Go to Top