Втори информационен ден по проект „Център за компетентност ХИТМОБИЛ“

Проведеният на 21 юни Втори информационен ден по проект „Център за компетентност ХИТМОБИЛ“ събра в ИЕЕС-БАН представители на партньорите по проекта, управляващия орган и бизнеса, които имат интереси в областта на електрохимичните системи за зелена енергия. Чл.-кор. Евелина Славчева, ръководител на ЦК ХИТМОБИЛ, представи общия напредък по изпълнение на трите модула на проекта: М1 - Индустриални изследвания, М2 -Експериментално развитие и М3 - Разпространение и технологичен трансфер. Тя резюмира постигнатото в изграждане на шестте лаборатории по първите два модула (пет от тях вече готови, а шестата в процес на изграждане поради сложността на обекта).  Акцент бе поставен върху инфраструктурата на завършената Лаборатория 3 „Водород и горивни клетки” и проблемите, породени от липсата на нормативна уредба, която да регламентира озаконяването на такъв тип обекти. Специално внимание [...]

ЦК ХИТМОБИЛ  кани на втори информационен ден

Втори информационен ден по проект „Център за компетентност ХИТМОБИЛ - Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, АДБФП  № BG05M20P001-1.002-0014, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“ (ОП НОИР) ще бъде проведен на 21.06.2022 г., (вторник), от 10:30 ч. в конферентната зала на ИЕЕС-БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев, блок 10. Екипът по проекта отправя покана към всички, проявяващи интерес да научат новостите в напредъка по изграждането на уникална за страната и региона инфраструктура за научно-приложни и демонстрационни проекти в областта на зелената енергия, с молба желаещите да заявят предварително участието си на iees@iees.bas.bg Програмата включва посещение на модернизираните лаборатории за експериментално развитие и обсъждане на възможностите за бъдещи сътрудничества с бизнеса и потенциалния принос на Центъра в [...]

2022-06-16T14:08:59+00:00вторник, 21 юни 2022 |Етикети: |

Двама млади учени с награди от Софийски електрохимични дни СЕД`22

Асистент д-р Крум Банов и главен асистент д-р Борислава Младенова от ИЕЕС-БАН са победителите в конкурса за млади учени, който се проведе в рамките на Софийски електрохимични дни СЕД`22. Крум Банов спечели наградата за най-добро представяне на устен доклад, а Борислава Младенова направи най-добра постерна презентация. Наградите бяха връчени от председателя на международното жури проф. дхн инж.  Мартин Божинов от ХТМУ-София. Двамата млади учени получиха наградни плакети  грамоти от ИЕЕС-БАН и еднократно финансово поощрение от ХТМУ-София. Софийски електрохимични дни СЕД`22 бяха открити на 11 май от председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. В словото си той припомни необходимостта от провеждането на конференции за споделяне на знания между по-опитни и млади колеги от една страна и от друга – между български учени и техни колеги от чужбина. [...]

100 години от рождението на акад. Евгени Будевски

Учени от Института по електрохимия и енергийни системи  /ИЕЕС/  отбелязаха 100 години от рождението на основателя и патрон на института акад. Евгени Будевски. На мемориалната сесия присъстваха няколко поколения близки колеги и сътрудници, приятели и последователи на бележития учен-електрохимик. Припомнени бяха най-ярките научни постижения на дългогодишния директор на ИЕЕС и спомени за неговата вдъхновяваща личност. В честването с обръщения към участниците се включиха братът на акад. Будевски - проф. д-р Омортаг Будевски и неговият племенник флот.адмирал проф. двн Боян Медникаров, ректор на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“. Участваха също учени от СУ „Св. Климент Охридски“,  ХТМУ, научни звена на БАН, както и представители на бизнеса. Домакин и водещ на събитието по повод 100 г. от рождението на акад Евгени Будевски  беше чл.кор. Евелина Славчева, [...]

Съобщение за защита

Институтът по Електрохимия и Енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 20.07.2021 г. от 11:00 часа в залата на ИЕЕС - БАН, ул. Акад. Г. Бончев, блок 10, II етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „Външни физически въздействия с модулирани магнитни полета върху протичащите електрохимични процеси в оловно-киселинните акумулатори ” на Борис Тодоров Широв, задочен докторант в ИЕЕС – БАН по професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на тока)” Научен ръководител: проф. д-р Веселин Найденов Председател на Научното жури: проф. д-р Веселин Найденов Членове на Научното жури: проф. дхн Райчо Райчев - рецензент проф. д-р Антон Момчилов, ИЕЕС [...]

Д-р Херберт Гийс е новият носител на медала „Гастон Плантé“

Организатор на международната конференция LABAT`2021 е Институтът по електрохимия и енергийни системи „Евгени Будевски“ Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи виртуално на д-р Херберт Гийс медал „Гастон Плантé“, с който Българска академия на науките удостоява учени и изобретатели за изключителния им принос в развитието на оловните акумулатори. Събитието се състоя на 9 юни от студиото на единадесетатата международна конференция по оловни акумулатори - LABAT`2021. Макар за първи път научният форум да се провежда онлайн, организаторите от секция „Електрохимия на оловните акумулатори” при Института по електрохимия и енергийни системи „Евгени Будевски“ (ИЕЕС-БАН) осъществиха тържествената церемония по обявяване на резултата от тайното гласуване на 15-членен Международен Гастон Плантé комитет за връчване на престижната награда на неговия 18-ти носител . Д-р Херберт Гийс, роден в Италия, е [...]

Go to Top