Начало/Tag:ИЕФЕМ

Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Обгрижване на деца в риск – политики и практики) – един за нуждите на секция „Историческа етнология“, със срок 2 месеца от публикуването в ДВ, бр. 23 от 14.03.2023 г. Срок за подаване на документите – до 15 май 2023 г. Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09 http://iefem.bas.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6-21.html Обявата е публикувана в ДВ, бр 23 от 14.03.2023 г.

Конкурс в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичнa длъжност: „главен асистент“ в област на висше образование 8. Изкуства,  професионално направление 8. 1. Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства – Институционални и нормативни аспекти в опазването на културното наследство) – един, за нуждите на секция „Антропология на народните изкуства и визуалните форми” със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН - София, ул. „Московска” 6А, тел. 02/988 42 09. http://iefem.bas.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6-16.html Обявата е публикувана в ДВ, бр. 69 от 26.08.2022г.

Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност: „главен асистент“ в област на висше образование 8. Изкуства,  професионално направление 8. 1. Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства – Социализация и дигитализация на нематериалното културно наследство) – един, за нуждите на секция „Антропология на народните изкуства и визуалните форми” със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН - София, ул. „Московска” 6А, тел. 02/988 42 09. http://iefem.bas.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6-17.html Обявата е публикувана в ДВ, бр. 69 от 26.08.2022г.

Изложба за българското културно наследство в чужбина

Учените са посетили над 50 места на памет в 10 държави На 9 август 2022 г., вторник, в 13:30 ч. в Националния етнографски музей ще се открие изложбата „Българско културно наследство в чужбина: места и практики“. Учени от ИЕФЕМ-БАН са обходили и проучили десетки места в Турция, Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния, Албания, Русия, Италия, Унгария и Чехия, свързани с българското национално културно наследство – военни гробища и паметници, български църкви и манастири, крепости, паметници на именити българи. Сред изследваните обекти са българските военни гробища в Северна Македония и Добруджа; местата, свързани с паметта за Кирил и Методий и техните ученици в Италия, Германия, Чехия, Албания и Северна Македония; следите от Волжка България и паметта за Алцек в Италия; гробът на цар Самуил на остров [...]

Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичнa длъжност: „главен асистент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата  (Музеология – Музейни репрезентации на човешкото тяло) – един, за нуждите на Научната група на Националния етнографски музей, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН - София, ул. „Московска” 6А, тел. 02/988 42 09. http://iefem.bas.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6-14.html Обявата е публикувана в ДВ, бр. 61 от 02.08.2022 г.            

2022-08-04T12:01:26+03:00сряда, 3 август 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност: „главен асистент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Музеология – Пространство, митология, религиозност на Балканите) – един, за нуждите на Научната група на Националния етнографски музей, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН - София, ул. „Московска” 6А, тел. 02/988 42 09. http://iefem.bas.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8a%d0%b6-12.html   Обявата е публикувана в ДВ, бр 61 от 02.08.2022г

2022-08-03T14:34:55+03:00сряда, 3 август 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top