Заседание на научно жури в ИИКТ

На 27.05.2024 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Модели и методи за вземане на решения за управление на процеси в Инфраструктурната библиотека за информационни технологии (Information Technology Infrastructure Library)“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Ясен Руменов Митев. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта та ИИКТ-БАН https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

2024-05-14T10:40:25+03:00вторник, 14 май 2024 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Открито заседание на научно жури в ИИКТ

На 01.03.2024 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за изследване и реализация на хардуерни решения” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи”, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Красимир Георгиев Марков. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

2024-02-14T10:18:27+02:00сряда, 14 февруари 2024 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Заседание на Научно жури в ИИКТ

На 01.12.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Приложение на науката за данните във виртуалното образователно пространство“ за присъждане на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Даниела Ананиева Орозова. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ: https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

2023-11-15T14:36:32+02:00сряда, 15 ноември 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Заседание на научно жури в ИИКТ

На 02.10.2023 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Технологични подходи за персонализирано обучение с използване на образователни компютърни игри“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Валентина Тодорова Терзиева-Богойчева. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са качени на сайта на ИИКТ: https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

2023-09-11T11:35:26+03:00понеделник, 11 септември 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Учени от четири континента обсъдиха суперкомпютърните приложения в областта на научните изчисления

SONY DSC 150 учени от 22 държави участваха в международна научна конференция  на тема “Large-Scale Scientific Computations” (LSSC’23), която се проведе от 5 до 9 юни в Созопол. Форумът беше организиран от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) в сътрудничество с „Центъра за върхови постижения по Информатика и ИКТ“ и Община Созопол.  Конференцията беше открита от директора на ИИКТ-БАН чл.-кор. Светозар Маргенов. Учени от Европа, Северна и Южна Америка и Азия представиха докладите си в 11 специални сесии. Първата специална сесия се проведе в памет на професор Ове Акселсон, създател и дългогодишен редактор на “Numerical Linear Algebra with Applications”, едно от най-авторитетните международни списания в областта на числените методи и научните пресмятания за задачи с голяма изчислителна сложност. Професор Акселсон [...]

2023-06-13T10:10:01+03:00вторник, 13 юни 2023 |Категории: Общи новини|Етикети: |

Научно жури в ИИКТ-БАН

На 21.06.2023 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Метод на мравките за решаване на комбинаторни оптимизационни задачи“ за присъждане на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Стефка Стоянова Фиданова. Заседанието ще се проведе в зала 2 (сутерен), бл 25А на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са качени на сайта на ИИКТ-БАН https://iict.bas.bg/ZRASRB-procedures.html  

Go to Top