Начало/Tag:ИИКТ

Открито заседание на научно жури в ИИКТ

На 18.11.2022 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за анализ на процеси в правораздаването“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Христо Константинов Блидов. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ: https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

Защита на дисертация на Петър Томов

На 12.07.2022 г., от 10:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Прогнозиране на времеви редове с изкуствени невронни мрежи“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Комуникационни мрежи и системи”, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Петър Росенов Томов. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН: https://www.iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

2022-06-23T16:02:54+03:00четвъртък, 23 юни 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Учени от БАН подобряват система за моторна стимулация при парализа

NEMO BMI: Авто-адаптивен невроморфен интерфейс мозък-машина: към напълно вградени невропротези Учени от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН, част от международен консорциум, ще започнат работа по проекта “Авто-адаптивен невроморфен мозъчно-машинен интерфейс", свързан с приложението на изкуствения интелект в здравеопазването. Проектът, финансиран от Европейската комисия, цели да позволи на хора с тежки увреждания на гръбначния мозък, които не са в състояние да движат крайниците си, да “проходят” и да извършват дейности, които не са възможни без помощни средства. Механизмът на действие включва декодиране на информация от мозъка на пациента за движенията, които той иска да извърши, и подаването й към имплант за стимулация в гръбначния стълб или екзоскелет, чрез които да бъдат извършени движенията. От българска страна в проекта участват проф. Никола Касабов, проф. [...]

Защита на дисертация в ИИКТ-БАН

На 17.05.2022 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Съставни числени методи и скалируеми блочни алгоритми“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Изчислителна математика“, професионално направление 4.5. Математика, на Димитър Георгиев Славчев. Заседанието ще се проведе в зала 2 (сутерен), бл. 25А на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН: https://www.iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

Заседание на научно жури в ИИКТ

На 16.07.2021 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи и средства за анализ на данни в информационни системи с използване на времеви редове” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Иван Иванов Благоев. Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

2021-07-02T14:17:30+03:00петък, 2 юли 2021 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Открито заседание на жури в ИИКТ

На 13.07.2021 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Индивидуалност и модели при вземане на решения в интернет” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Румен Руменов Кетипов. Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

Go to Top