Начало/Tag:ИИКТ

Заседание на научно жури в ИИКТ

На 02.10.2023 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Технологични подходи за персонализирано обучение с използване на образователни компютърни игри“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Валентина Тодорова Терзиева-Богойчева. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са качени на сайта на ИИКТ: https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

2023-09-11T11:35:26+03:00понеделник, 11 септември 2023 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Учени от четири континента обсъдиха суперкомпютърните приложения в областта на научните изчисления

SONY DSC 150 учени от 22 държави участваха в международна научна конференция  на тема “Large-Scale Scientific Computations” (LSSC’23), която се проведе от 5 до 9 юни в Созопол. Форумът беше организиран от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) в сътрудничество с „Центъра за върхови постижения по Информатика и ИКТ“ и Община Созопол.  Конференцията беше открита от директора на ИИКТ-БАН чл.-кор. Светозар Маргенов. Учени от Европа, Северна и Южна Америка и Азия представиха докладите си в 11 специални сесии. Първата специална сесия се проведе в памет на професор Ове Акселсон, създател и дългогодишен редактор на “Numerical Linear Algebra with Applications”, едно от най-авторитетните международни списания в областта на числените методи и научните пресмятания за задачи с голяма изчислителна сложност. Професор Акселсон [...]

2023-06-13T10:10:01+03:00вторник, 13 юни 2023 |Категории: Общи новини|Етикети: |

Научно жури в ИИКТ-БАН

На 21.06.2023 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Метод на мравките за решаване на комбинаторни оптимизационни задачи“ за присъждане на научната степен “доктор на науките” по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Стефка Стоянова Фиданова. Заседанието ще се проведе в зала 2 (сутерен), бл 25А на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са качени на сайта на ИИКТ-БАН https://iict.bas.bg/ZRASRB-procedures.html  

Проф. Ерхард Хинрикс с почетен знак „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ БАН“

Проф. Ерхард Хинрикс от Университета в Тюбинген, Германия, е удостоен с почетен знак „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ БАН“. Отличието му беше връчено днес в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН от главния научен секретар на Академията проф. Нели Косева. Наградата се присъжда за приноса на проф. Хинрикс към утвърждаване на БАН като водещ център в областта на езиковите ресурси и технологии.  Церемонията се проведе по време на официалното откриване на втората международна КЛаДА-БГ конференция: Езикови технологии и дигитална хуманитаристика: ресурси и приложения 2023, която се провежда от 10 до 12 май.

Заседание на научно жури в ИИКТ

На 28.03.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Информационно-комуникационни технологии в образованието“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Ава Ахмед Чикуртева. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

Заседание на научно жури в ИИКТ

На 20.12.2022 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за анализ на процеси в банковото дело“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Славияна Стоилова Данаилова-Велева. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ: https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

Go to Top