Заседание на научно жури в ИИКТ

На 16.07.2021 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи и средства за анализ на данни в информационни системи с използване на времеви редове” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Иван Иванов Благоев. Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

2021-07-02T14:17:30+00:00петък, 2 юли 2021 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Открито заседание на жури в ИИКТ

На 13.07.2021 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Индивидуалност и модели при вземане на решения в интернет” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Румен Руменов Кетипов. Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

Международна научна конференция на тема “Мащабни научни изчисления”

13-тата международна конференция  на тема "Мащабни научни изчисления" (“Large-Scale Scientific Computations”) LSSC’21 организира Институтът по информационни и комуникационни технологи“ - БАН в сътрудничество с Българската секция на SIAM (BG SIAM) и Център за върхови постижения по информатика и ИКТ (http://ict.acad.bg/). Форумът се провежда хибридно от 7 до 11 юни 2021 г., в Созопол. Конференцията беше открита от чл.-кор. Светозар Маргенов. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски поздрави участниците и отбеляза, че поредицата от конференции на тема научни изчисления за задачи с голяма размерност продължава традициите на Българската академия на науките за организиране на научни форуми на най-високо международно ниво. Над 140 участника от над 20 страни в Европа, Америка, Азия и Африка участваха в събитието. Докладите бяха представени в 9 специални сесии (мини-симпозиума) и голяма [...]

Открито заседание на научно жури в ИИКТ

На 26.03.2021 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Оптимизиране на трафик в градска среда“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката“, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика на Йорданка Любомирова Бонева. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез програмата Zoom: Topic: Zashtita Jordanka Boneva PhD Time: Mar 26, 2021 11:00 AM Helsinki Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96706221748?pwd=aDVHV3Zua3RRb2sxaXVISkl6U09HUT09 Meeting ID: 967 0622 1748 Passcode: 83CDQd Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ https://www.iict.bas.bg/competitions-n-stepeni.html

Открито заседание на научното жури за защита на дисертацията на Милена Груева, ИИКТ

На 27.10.2020 г., от 16:30 ч., ще се проведе открито заседание на  научното жури за защита на дисертацията „Групово управление на  роботизирани средства за транспорт на товари“ за присъждане на  образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“,  професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика  на Милена Филипова Груева. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез програмата Zoom. Всички желаещи да участват в него е необходимо да изпратят заявка на адрес nikistoimenow@gmail.com и ще получат покана - най-късно един ден преди началото на заседанието. Включването в  заседанието трябва да стане най-късно 10 минути преди началото му.  Материалите по защитата са качени на сайта на института:  http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html

2020-10-07T16:02:47+00:00сряда, 7 октомври 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Онлайн бюлетин за киберсигурност

Онлайн бюлетин за актуална информация за кибер-заплахи и атаки, свързани с пандемията COVID-19 и възможни решения, е публикуван на интернет страницата на Института по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ - БАН). Бюлетинът ще се публикува на български и английски език и е съвместна инициатива на ИИКТ – БАН и Британското посолство в София. Изданието предоставя актуални новини в областта на киберсигурността, отнасящи се до малките и средни предприятия. Във всеки брой ще се представя по една ключова тема в кратък аналитичен вид, която препоръчва действия в определената приоритетна област. Ще се обърне внимание и на някои ценни ресурси за киберсигурността, както и ключови институции, имащи отношение с информационната сигурност в България, Обединеното кралство, НАТО и ЕС. Редакционният съвет е съставен от членове на [...]

Go to Top