Начало/Tag:ИИКТ

Заседание на научно жури в ИИКТ

На 28.03.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Информационно-комуникационни технологии в образованието“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Ава Ахмед Чикуртева. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

Заседание на научно жури в ИИКТ

На 20.12.2022 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за анализ на процеси в банковото дело“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Славияна Стоилова Данаилова-Велева. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ: https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

Открито заседание на научно жури в ИИКТ

На 18.11.2022 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за анализ на процеси в правораздаването“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Христо Константинов Блидов. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ: https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

Защита на дисертация на Петър Томов

На 12.07.2022 г., от 10:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Прогнозиране на времеви редове с изкуствени невронни мрежи“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Комуникационни мрежи и системи”, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Петър Росенов Томов. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН: https://www.iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

2022-06-23T16:02:54+03:00четвъртък, 23 юни 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Иновации в областта на синтеза и разпознаването на българска реч – говоряща програма, медицински диктофон, административен „интелигентен стенограф“

Демонстрация на проф. дмн Стоян Михов (ИИКТ-БАН) През последните години използването на реч става все по-предпочитан от хората начин за комуникация с машините. Всички световни технологични гиганти включват речеви услуги в техните продукти. В Института по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) се разработват оригинални технологии за машинна обработка на реч, базирани на последните достижения на дълбокото машинно самообучение. На срещата ще бъдат представени най-новите постижения на института в тази област. Ще бъде демонстриран компютърен синтез на българска реч, която трудно се различава от естествената реч. Тази разработка превъзхожда аналозите, предлагани от компаниите в световен мащаб и вече е внедрена в краен продукт. Ще бъдат демонстрирани и прототипи на системи за разпознаване на българска реч – за медицински цели (медицински диктофон), както и за [...]

Учени от БАН подобряват система за моторна стимулация при парализа

NEMO BMI: Авто-адаптивен невроморфен интерфейс мозък-машина: към напълно вградени невропротези Учени от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН, част от международен консорциум, ще започнат работа по проекта “Авто-адаптивен невроморфен мозъчно-машинен интерфейс", свързан с приложението на изкуствения интелект в здравеопазването. Проектът, финансиран от Европейската комисия, цели да позволи на хора с тежки увреждания на гръбначния мозък, които не са в състояние да движат крайниците си, да “проходят” и да извършват дейности, които не са възможни без помощни средства. Механизмът на действие включва декодиране на информация от мозъка на пациента за движенията, които той иска да извърши, и подаването й към имплант за стимулация в гръбначния стълб или екзоскелет, чрез които да бъдат извършени движенията. От българска страна в проекта участват проф. Никола Касабов, проф. [...]

Go to Top