Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище предлагат учени от БАН

Училищни психолози и педагогически съветници се обучават как да я прилагат Учени от департамент „Психология“ на Института за изследване на населението и човека към БАН (ИИНЧ-БАН) създадоха „Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище“. Програмата има иновативен характер за България. Нейното създаване и обучението на училищни специалисти в прилагането й се финансира от Министерството на образованието и науката. До този момент в страната не е провеждана подобна научно-обоснована и систематизирана разработка за превенция на агресията, чието систематично прилагане да има доказано позитивен ефект в краткосрочен план и обосновано очакван добър ефект в дългосрочен план. Областта на приложение на Програмата е в системата на училищното образование. Тя е с универсален характер и може да бъде въведена и прилагана във всички основни и [...]

2021-07-29T13:29:51+00:00четвъртък, 29 юли 2021 |Категории: Човек и общество|Етикети: |

Стрес и справяне с него в условия на разпространяваща се инфекция от коронавирус – II част

Департамент „Психология" в Институт за изследване на населението и човека – Българската академия на науките (ИИНЧ-БАН) реализира втората вълна от изследването, посветено на реакциите на стрес и начините за справяне с него в условията на разпространяваща се инфекция от коронавирус в България. Изследването е проведено между 25 април и 2 май 2020 г. сред случайна извадка от 868 изследвани лица. Допълнителен акцент на интерес при втората вълна са социалните промени и влиянието на социалната изолация. Резултатите показват слабо намаляване на възприетия риск от зараза, както и намаляване на нивата на тревожност, в сравнение с резултатите от предишното изследване, проведено през месец март. Тези резултати могат да се обяснят с адаптацията към ситуацията, с прогресивното информационно развитие на обяснението на мерките и с по-изразеното прилагане на [...]

2020-05-04T18:16:25+00:00понеделник, 4 май 2020 |Категории: Човек и общество|Етикети: , |

ИИНЧ при БАН представи сборник доклади по проекта „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“

Институтът за изследване на населението и човека при Българска академия на науките (ИИНЧ при БАН)  представи отпечатаните сборници с материали по проекта „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“. Сборниците се състоят от 6 тома, резултат от комплексното изучаване на тенденциите в демографското възпроизводство и взаимодействието между отделните процеси, осъществено от шестте работни групи към проекта: „Раждаемост и семейни политики“; „Смъртност, стареене и качество на живот“; „Миграции и национална идентичност“; „Демографско развитие и трудови ресурси“; „Уязвими етнически и религиозни групи и общности“; „Демографска политика в България през периода 1879 – 1989 г.“ „Това е един от най-значимите проекти, по които ИИНЧ работи в последните години - този за разработването на конкретни мерки за преодоляване на негативните демографски  тенденции“, заяви при представянето проф. д-р [...]

2019-09-30T13:15:44+00:00понеделник, 30 септември 2019 |Категории: Uncategorized @bg, Човек и общество|Етикети: |
Go to Top