Изложба „Пантеон на Българското възраждане“ в Казанлък

Документалната изложба „Пантеон на Българското възраждане“ в Казанлък представят Общинска библиотека „Искра“ и Регионален академичен център – Казанлък. Експозицията, включваща 12 постера с непубликувани снимки и документи на изявени възрожденски дейци, е организирана от Научния архив на БАН и е своеобразен анонс към Деня на будителите. Ценните материали са част от колекциите на художника Александър Алексиев и инж. Георги Мъндев, които лично откриха експозицията. Представени са личности от националноосвободителните и църковни борби, борци за просвещение и търговци. Експозицията ще бъде достъпна за посещения до 30.11.2022 година. Входът е свободен.