Покана за безплатни съвместни българо-македонски обучителни семинари и научни конференции

Резултатите от работата по съвместен българо-македонски интердисциплинарен проект CB006.1.31.070 „Иновативни инициативи за сътрудничество в пограничния регион“ ще бъдат оповестени през месец януари 2018 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014TC16I5CB006. Проектът е  инициатива между Българска академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата (МАНУ). Научен ръководител е проф. д.ик.н. Росица Чобанова от Института за икономически изследвания – БАН. Той цели подобряване на конкурентоспособността на регионалния бизнес в Благоевградска и Кюстендилска области в България и Югоизточния, Източния и Североизточния региони на Македония чрез съвместни иновативни инициативи за сътрудничество.  […]