Резултатите от работата по съвместен българо-македонски интердисциплинарен проект CB006.1.31.070 „Иновативни инициативи за сътрудничество в пограничния регион“ ще бъдат оповестени през месец януари 2018 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014TC16I5CB006. Проектът е  инициатива между Българска академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата (МАНУ). Научен ръководител е проф. д.ик.н. Росица Чобанова от Института за икономически изследвания – БАН. Той цели подобряване на конкурентоспособността на регионалния бизнес в Благоевградска и Кюстендилска области в България и Югоизточния, Източния и Североизточния региони на Македония чрез съвместни иновативни инициативи за сътрудничество. 

  • 9 януари 2018 г., от 10.00 ч. в хотел „Оаза“, гр. Штип, Македония – съвместна научна конференция на тема: „Регионална конкурентоспособност на МСП от горския сектор в пограничния регион“ и обучителен семинар  за работа  с виртуална образователна платформа (VEP) и виртуален консултантски офис (VOFIS) с лектори от Института за информационни и комуникационни технологии към БАН.
  • 11 януари 2018 г., от 10.00 ч.  в парк-хотел „Кюстендил“, гр. Кюстендил ще ще се проведе безплатен обучителен семинар за работа  с виртуална образователна платформа (VEP) и виртуален консултантски офис (VOFIS).  На участниците ще се дадат сертификати за участие в обучението, както и безплатни ръководства за работа с платформите.
  • 12 януари 2018 г., от 10.00 ч.  в парк-хотел Кюстендил, гр. Кюстендил ще се проведе заключителна научна конференция на тема  „Подобряване на конкурентоспособността на предприятията от дърводобива и от индустриите, основани на него: нови перспективи“.

Поканени са представители на бизнеса в горския сектор от пограничния регион, на браншови съюзи и палати, преподаватели, ученици и студенти, подготвящи се за работа в този сектор, както и държавни служители, отговорни за развитието на сектора и решаванео на регионалните проблеми.

Желаещите да участват в обучителния семинар и конференцията в България могат да заявят своето участие до 09.01.2018 г. на email: icibasmasa@gmail.com, като посочат своите имена, e-mail за обратна връзка, фирма и име на работодателя. На посочения от тях e-mail всеки от участниците ще получи допълнителна информация относно събитието.