Екосистемните услуги – инструмент за устойчиво управление на природните ресурси и вземане на решения

В Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН се проведе семинар по проект Enhancing ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision mAking (ESMERALDA, Подобряване на картирането на екосистемни услуги за подпомагане на политики и вземане на решения, http://www.esmeralda-project.eu/) от програмата Horizon 2020 на EU, Rеsearsh area „Societal challenges”, program: „Climate action, environment, resource efficiency and raw materials” Topic SC5-10a-2014: „Enhancing mapping ecosystems and their services”. […]