Science Europe публикува ценностна рамка, която заляга в основата на ефективните и висококачествени изследователски системи

Science Europe публикува рамка от споделени ценности, която да служи като ръководство за насърчаване на ориентираната към бъдещето научноизследователска култура в рамките на Европейското научноизследователско пространство и в световен мащаб. Тя представлява набор от споделени ценности, които да служат като отправна точка за политиките и практиките, прилагани от организациите, които финансират и които извършват научни изследвания. Рамката е основа за оценка и адаптация и може да допринесе за еволюцията на научноизследователската култура. Тя дава възможност за гъвкав подход, който включва разнообразие от практики, като същевременно признава, че ценностите са в основата на изследователските процеси и резултати, както и в управлението на научните изследвания. „Това е важен крайъгълен камък за изследователската общност, тъй като ние изграждаме набор от ценности за насърчаване на дългосрочна визия за процъфтяваща [...]

Два нови доклада на Science Europe

Уъркшопът на високо равнище относно Европейското научноизследователско пространство (ЕНП) беше организиран съвместно от Science Europe, Националния изследователски фонд на Люксембург и Министерството на висшето образование и изследванията на Люксембург. Темата на събитието беше изследователската култура и как да направим научния сектор привлекателен за настоящите и бъдещите поколения изследователи. Изследователската система е изправена пред няколко предизвикателства, когато става въпрос за привлекателност, включително несигурността на кариерното развитие, ограничената и неефективна система за възнаграждения и финансови стимули и продължаващата липса на разнообразие в изследователската среда. Семинарът беше фокусиран върху влиянието на културата върху начина, по който изследванията се замислят, провеждат, комуникират и оценяват, с цел да се разберат възгледите на различните участници в Европейското научноизследователско пространство и да се постигне съгласуване на основните аспекти на изследователската култура. Това, [...]

2021-12-17T16:01:03+02:00петък, 17 декември 2021 |Категории: Международна дейност|Етикети: , |
Go to Top