Два нови доклада на Science Europe

Уъркшопът на високо равнище относно Европейското научноизследователско пространство (ЕНП) беше организиран съвместно от Science Europe, Националния изследователски фонд на Люксембург и Министерството на висшето образование и изследванията на Люксембург. Темата на събитието беше изследователската култура и как да направим научния сектор привлекателен за настоящите и бъдещите поколения изследователи. Изследователската система е изправена пред няколко предизвикателства, когато става въпрос за привлекателност, включително несигурността на кариерното развитие, ограничената и неефективна система за възнаграждения и финансови стимули и продължаващата липса на разнообразие в изследователската среда. Семинарът беше фокусиран върху влиянието на културата върху начина, по който изследванията се замислят, провеждат, комуникират и оценяват, с цел да се разберат възгледите на различните участници в Европейското научноизследователско пространство и да се постигне съгласуване на основните аспекти на изследователската култура. Това, [...]