Уъркшопът на високо равнище относно Европейското научноизследователско пространство (ЕНП) беше организиран съвместно от Science Europe, Националния изследователски фонд на Люксембург и Министерството на висшето образование и изследванията на Люксембург. Темата на събитието беше изследователската култура и как да направим научния сектор привлекателен за настоящите и бъдещите поколения изследователи.

Изследователската система е изправена пред няколко предизвикателства, когато става въпрос за привлекателност, включително несигурността на кариерното развитие, ограничената и неефективна система за възнаграждения и финансови стимули и продължаващата липса на разнообразие в изследователската среда.

Семинарът беше фокусиран върху влиянието на културата върху начина, по който изследванията се замислят, провеждат, комуникират и оценяват, с цел да се разберат възгледите на различните участници в Европейското научноизследователско пространство и да се постигне съгласуване на основните аспекти на изследователската култура. Това, от своя страна, може да помогне за идентифицирането на действията, които могат да направят ЕНП по-привлекателно място за изследователите. В резултат от този уъркшоп Science Europe публикува доклада „Научноизследователска култура в Европейското научноизследователско пространство“ .

„Мобилизиране на научноизследователски инфраструктури в отговор на COVID-19: научените уроци“ е вторият доклад на Science Europe, публикуван наскоро по повод Европейския стратегически форум за научноизследователски инфраструктури 2021 (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI 2021). Този доклад предоставя обобщение на виртуалния семинар, организиран от глобалния научен форум на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) и Science Europe през май 2021 г. като сателитно събитие на Международната конференция за научноизследователски инфраструктури (ICRI 2021). Докладът се концентрира върху ключови елементи от презентациите и дискусиите, които се проведоха по време на сесиите. Този съвместен семинар подчерта важната роля, която тези инфраструктури играят в изследователската екосистема, и важните роли, които много от тези съоръжения, услуги и ресурси заемат извън основния си фокус: факт, който беше ясно подчертан по време на пандемията от COVID-19.