Начало/Направления/Биоразнообразие, биоресурси и екология

БиоБлиц изследване на инвазивни чужди видове

Световен ден на мигриращите риби се отбелязва на 21 май ИБЕИ съвместно с Лесотехническия университет и Катедрата по обща и приложна хидробиология, БФ, СУ, организират БиоБлиц изследване на инвазивни чужди видове (ИЧВ), предназначено както за професионалисти, така и за любители (вкл. ученици, студенти), което ще се проведе на 21 май 2022 г. (събота), в района на Панчаревското езеро, Столична община (начало: 11.00 ч., сборен пункт: Рибарниците срещу спирка „Плажа Панчарево“). БиоБлиц събитието се организира като част от мащабно европейско изследване в рамките на COST Акция CA17122 „Повишаване на познанията за чуждите видове с помощта на гражданската наука“ (Alien CSI) (https://iasbioblitz.creaf.cat/). С него ще отбележим и Световния ден на мигриращите риби (21 май 2022 г.), като на участниците ще бъдат демонстрирани методи за улов на риби [...]

Стипендия за талантливи ученици на Център за компетентност КВАЗАР

Българската академия на науките и Националният център за квантова комуникация и технологии КВАЗАР учредиха стипендия за талантливи ученици от 134. СУ „Димчо Дебелянов“- ORT School. Годишната стипендия е на името на Дан Шехтман, професор по металознание в Технион и Нобелов лауреат в област химия през 2011 г. за откриването на квазикристалите. Това стана ясно на събитие, организирано от училището в присъствието на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, акад. Чавдар Руменин и доц. Лъчезар Георгиев от Центъра за компетентност КВАЗАР. Акад. Юлиан Ревалски припомни, че преди пет години връчи на Дан Шехтман най-голямото отличие на БАН - "Доктор хонорис кауза". Стипендията е специално създадена от екипа на Център КВАЗАР в две професионални направления- „Природни науки“ и „Технологии в креативните индустрии“. Повод за обявяване на стипендията [...]

Институтът за гората на БАН се включва в Седмицата на гората

Институтът за гората на БАН се включва в Седмицата на гората, която се провежда от 4 до 10-ти април 2022 г. Мотото на инициативата тази година е „АЗ 💚ГОРАТА!“. По случай Седмицата на гората Институтът провежда научен семинар, в който основен акцент е поставен на напредъка в обучението и разработваните дисертационни трудове на докторантите. Ще бъдат представени резултати от научно-изследователската дейност на учените. Институтът за гората (ИГ) си сътрудничи с водещи научни центрове в различни страни чрез проекти по рамковите програми на Европейски съюз; European Cooperation in Science and Technology (COST), Erasmus+, INTERREG и др. Основна цел на съвместните разработки е интеграция в европейското изследователско пространство и международната научна общност, насочване на повече и по-ефективни инвестиции за изследване теоретичните и приложните аспекти на опазване на биоразнообразието [...]

21 март – Световен ден на гората

Ботаническата градина на БАН отбеляза Световния ден на гората  21 март. Дървета японски явор и плачеща бреза бяха засадени под ръководството на инж. Пенко Пенков. В Ботаническата градина се отглеждат дървета с плачеща корона, сред които плачещ бряст, плачеща черница, предстои засаждането и на плачещ рошков. На 21 март се чества Световния ден на гората. Той се отбелязва от 1972 г. в деня на пролетното равноденствие по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие (ноември 1971), подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, за да се защити флората и фауната на горите. Горите са природно богатство, благодарение на което въздухът и водата са чисти и което представлява среда за живот и развитие на разнообразие от растения и животни. Наред с това [...]

2022-03-22T12:25:49+02:00понеделник, 21 март 2022 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 29 март 2022 г. (вторник), от 14:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Състав, разпространение и екологична характеристика на текамебните съобщества от сфагновите мъхове в България" (научна специалност "Зоология") на Никола Сашов Бънков редовен докторант отдел "Животинско разнообразие и ресурси", секция "Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни", ИГ "Протозоология" Научни ръководители: доц. д-р Милчо Тодоров и  доц. д-р Анна Ганева Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата [...]

Учени изследват противовирусните свойства на растението Graptopetalum paraguayense

Противовирусните свойства на декоративното растение Graptopetalum paraguayense изследват учени от пет научни организации. Растението е сухоустойчиво от семейство Crassulaceae, което се отглежда като декоративно стайно цвете в умерените климатични райони. Произхожда от Мексико и е широко разпространено в тропичните и субтропичните райони като декоративно растение, но се използва в китайската медицина като лечебна билка. Действа оздравително върху хора с конюнктивит и херпес симплекс, което предизвиква учените да изследват неговия фитохимичен състав и антимикробното му действие. Учени от три института на БАН, Агробиоинститута на Селскостопанската академия и от Националния център по заразни и паразитни болести работят съвместно за получаване и изследване на общ екстракт от растението и изготвянето на метаболитен профил на растението. Ръководител на проекта е доц. д-р Надежда Маркова от Института по органична химия [...]

Go to Top