Начало/Направления/Биоразнообразие, биоресурси и екология

Заседание за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 15 юни 2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Сравнителен анализ на основните характеристики в поведението на соколовите птици (семейство Falconidae), гнездещи на Балканския полуостров” на Гиргина Николаева Даскалова, редовен докторант към НПМ – БАН по професионално направление: 4.3 “Биологични науки”, научна специалност “Зоология”. Линк към защитата: https://us02web.zoom.us/j/84105443078?pwd=TXZhSGNSZ2tSY1NwMHJXTFpvR3FHZz09 Научен ръководител: доц. д-р Петър Станиславов Шурулинков Научно жури (назначено със Заповед на Директора на НПМ – БАН № 193/27.03.2023 г.): доц. д-р Георги Сашев Попгеоргиев (председател) – становище проф. дбн Петър Василев Генов – становище доц. д-р Борис Петров Николов – рецензия [...]

Mеждународна конференция „Епигенетични механизми на адаптация на културните растения към климатичните промени“

Третата международна конференция на научната мрежа EPI-CATCH „Еpigenetic mechanisms of crop adaptation to climate change - CA19125“ (Епигенетични механизми на адаптация на културните растения към климатичните промени), финансирана от Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии (COST), се провежда 30 май до 1 юни в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките.  Директорът на Института по физиология на растенията и генетика проф. Валя Василева откри форума. Основната цел на EPI-CATCH мрежата е създаването на общоевропейска рамка за обмен на знания и умения в областта на растителната епигенетика. Тази сравнително нова научна област е посветена на изучаването на унаследяемите изменения в активността на гените, предизвикани от биохимични модификации на ДНК молекулата и свързаните с нея хистонови белтъци, без да [...]

2023-05-30T14:52:47+03:00вторник, 30 май 2023 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|Етикети: |

Изложба „Записки по българските орхидеи“ и представяне на книга „Орхидеите в България“

В Националния природонаучен музей на БАН (НПМ) на 25 април бе открита изложбата „Записки по българските орхидеи“ и бе представена книгата „Орхидеите в България“. Експозицията може да бъде разгледана в зала „Ботаника“ на музея до края на годината. Книгата е едно уникално фототипно издание на ръкопис с ботанически записки и рисунки на Любен Домозетски. Днес, когато съществуват много възможности за документиране на наблюденията и вербализиране на знанието, авторът на ръкописа се обръща към този архаичен модел, за да ни представи една вълнуваща и интересна тема – диворастящите орхидеи в България. Следвайки актуални изследвания по темата и основавайки се на авторитетни публикации и база данни, изкуствоведът, художник и естествоизпитател Любен Домозетски разширява интересите си в областта на ботаниката, натрупвайки лични наблюдения и опит, като открива и [...]

Екология на Черно море – от молекулата до екосистемата

По повод Деня на Земята на 21 април 2023 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ в Българска академия на науките бяха представени иновативни научни изследвания и проекти на тема: ЕКОЛОГИЯ НА ЧЕРНО МОРЕ - ОТ МОЛЕКУЛАТА ДО ЕКОСИСТЕМАТА. Проф. Албена Александрова и проф. Нешо Чипев са основните организатори на научното събитие. В представянето по темата взеха участие учени от БАН - Институт по океанология, Институт по невробиология, Институт по молекулярна биология, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, както и от Биологически факултет на Софийски университет. Бяха представени и разисквани редица актуални екологични теми: за развитието и глобализацията на екологията, за потенциала и предимствата на екосистемния подход при оценка на състоянието на рибните запаси в българския сектор на Черно море, въвеждане [...]

Международно обучение по биоразнообразие

Обучителен курс с международно участие BioDATA workshop “Accelerating biodiversity research through DNA barcodes, collection, and observation data” се проведе от 17 до 21 април в Учебно-опитната база на Лесотехническия университет, Юндола. Събитието, което е част от серия международни курсове, провеждани в различни страни, беше организирано от Институт по физиология на растенията и генетика на БАН по проект BULCode (с ръководител гл. ас. д-р Георги Бончев), с участието на лектори от Global Biodiversity Information Facility (доц. Дмитрий Щигель, Лаура Ръсел); Университет в Осло, Норвегия (проф. Хуго де Боер, д-р Стефания Каменова); Университет в Хелзинки, Финландия (д-р Даг Ендресен, д-р Хелена Вирта), Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН (доц. Ина Анева), Лесотехнически университет (проф. Петър Желев). В обучителния курс взеха участие 33-ма млади учени на [...]

2023-04-24T09:51:37+03:00понеделник, 24 април 2023 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания с плакет за дългогодишно сътрудничество

Регионалният исторически музей – Благоевград тържествено отбеляза своята 70 годишнина. При откриването на подготвената по този повод изложба, Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН беше удостоен с почетен плакет и грамота за дългогодишно ползотворно сътрудничество и развитие на палеоботаничната колекция на музея. Близо десетилетие учени от секция Палеоботаника и поленов анализ в ИБЕИ (доц. Владимир Бозуков, чл.-кор. Димитър Иванов) работят съвместно с екипа на отдел Природа в РИМ – Благоевград, както на терен, така и при оформянето на експозициите с растителни фосили или временни изложби. Обобщена информация за юбилейната изложба можете да намерите на: https://www.facebook.com/BulgarianNewsAgency/videos/2025538980974025

2022-11-09T16:37:26+02:00сряда, 9 ноември 2022 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|Етикети: |
Go to Top