Излезе от печат книгата „140 години отношения между България и Италия. Дипломация, икономика, култура (1879–2019)“. Съставители и редактори на сборника са чл.-кор.проф. дин Александър Костов от Института за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ-БАН) на Българската академия на науките и  Негово превъзходителство Стефано Балди, посланик на Република Италия в България. Книгата е публикувана от Издателска къща „Тендрил“.

Изданието е резултат от дългогодишното сътрудничество между ИБЦТ и Университета Рома Тре и със специалното участие на посолството на Република Италия в София. Посветено е на 140-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Италия и България  и включва 12 студии (6 на български  и 6 на италиански) на изтъкнати български и италиански изследователи. Представени са различни  исторически аспекти от връзките между двете страни за периода от 1879 г. до днес, като основната линия, свързваща различните проблеми, които са представени, е дипломацията. Включените в сборника изследвания осветляват и  важни въпроси  от двустранните отношения от областта на политиката, икономиката и културата. Изданието е допълнено с хронология на основните събития, характеризиращи двете страни в разглеждания период.