Публична лекция на д-р Катрин Орел на тема Multiculturalism in the Cities of the Habsburg Empire 1880–1914 се проведе на 20 октомври 2020 г. в Унгарския културен институт в София. Организатор на научната изява беше Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките (ИБЦТ–БАН, съвместно с Унгарския културен институт в София по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”, финансирана от МОН.

Г-жа Сандра Мишкеди, директор на Унгарския културен институт в София, и проф. д-р Румяна Прешленова, директор на ИБЦТ–БАН, откриха събитието и приветстваха присъстващите. Д-р Катрин Орел работи в Националния център за научни изследвания (CNRS) в Париж. Лекцията й беше посветена на мултикултурните градове в Австро-Унгария в периода 1880–1914 г. Във фокуса на изследванията на френския учен попадат дванадесет града, сред които Бърно, Риека, Тимишоара, Лвов и други.

Катрин Орел подготвя нова монография, посветена на мултикултурализма в Хабсбургската империя. Очаква се книгата да бъде публикувана през лятото на 2021 г.