Българската академия на науките като член на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) участва във ваксинационната кампания на международната огранизация. Целта на кампанията е да пребори масовата дезинформация по тази тема със средствата на научно обоснованите факти. Основни канали за комуникация са социалните медии, като БАН се включва с представянето на проф. Пенка Петрова – директор на Института по микробиология.

Участието на проф. Петрова вижте тук.

Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) е международна организация, сформирана от националните научни академии на държавите-членки на Европейския съюз, Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство. Чрез нея академиите работят заедно, за да предоставят независими, експертни, основани на факти съвети относно научните аспекти на европейските политики на тези, които правят или влияят на политиката в рамките на европейските институции.

Освен ваксинационната кампания тазигодина EASAC публикува няколко доклада по важни не само за европейската, но и за световната икономика проблеми. Основната работа на организацията  през 2021 г. се съсредоточава върху климатичните промени, като декарбонизацията на сградите и възможностите за намаляване на вредните емисии на парникови газове; декарбонизацията на здравния сектор; глобалното затопляне и невъзможността да бъдат изпълнени целите на Парижкото споразумение до 2030 г.; какво е въздействието върху климата на дървесната биомаса; какво е състоянието на Атлантическия океан и неговото въздействие върху Европейския континент.

В края на месец декември 2020 г. председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски бе избран за заместник-председател на EASAC с мандат до 2023. В момента БАН е в преговори за създаване на координационен хъб на организацията в рамките на Академията.