Среща на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC)

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и научните секретари на БАН доц. Ина Анева и доц. Деница Борисова участваха в среща на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) на 8-10 юни 2022 г. близо до гр. Прага, Чехия. Темата за обмяна на опит между академиите-членки на EASAC беше „Как да използваме най-добре опита си за бъдещи съвети, базирани на науката? Как можем да увеличим въздействието си на национално и европейско равнище?“. Акад. Ревалски запозна участниците с някои от актуалните дейности на БАН: Ученически институт към БАН, участие в създаването на програми за ОКС бакалавър и магистър, докторантски програми на БАН; Форум Наука за бизнес, където учени от различни научни направления в Академията представят успешно реализирани проекти и научно-приложни технологии, готови за внедряване (https://www.bas.bg/?p=39281); Демонстрационен [...]

2022-06-14T15:25:29+03:00вторник, 14 юни 2022 |Категории: Общи новини|Етикети: |

Регенеративно земеделие: здравата почва е най-добрият залог за съхранение на въглерод

Земеделието е основният двигател на глобалното обезлесяване и промените в земята, а хранителните системи представляват повече от една трета от глобалните емисии на парникови газове. Това го прави основен виновник за изменението на климата. Новият доклад на Европейските национални академии на науките „Регенеративно земеделие в Европа“ предоставя доказателства, че трансформацията към регенеративно земеделие може да открие едно от обещаващите решения за намаляването на рисковете за климата. От друга страна осигурява и храна за нарастващото световно население, както и подобрява биологичното разнообразие. „Трансформирането на земеделието е най-голямото неизползвано съкровище на планетата за справяне с климатичната криза. Днешното широкомащабно конвенционално земеделие има огромно отрицателно въздействие върху почвата. Ерозията, загубата на флора и фауна и следователно на хранителни вещества в почвите, се превръща в основен фактор в Европа“, [...]

2022-04-21T11:59:39+03:00четвъртък, 7 април 2022 |Категории: Международна дейност|Етикети: , |

Европейските академии на науките възразяват срещу субсидиите за биоенергия с улавяне и съхранение на въглерод (BECCS)

Докато Европейският съюз обсъжда новото законодателство за сертифициране на технологии за отстраняване на въглерод, Европейските академии на науките алармират, че милиарди от парите на данъкоплатците ще отидат за технологии, които рискуват да не изпълнят обещанията си. „Предполага се, че биоенергията с улавяне и съхранение на въглерод (BECCS) може да отстрани гигатонове въглероден диоксид от атмосферата. Действителният й потенциал силно контрастира с важната роля, която тя заема в много сценарии“, обяснява проф. Майкъл Нортън, директор на програмата на EASAC за околна среда. Новият коментар „Биоенергията с улавяне и съхранение на въглерод (BECCS) и нейната роля в моделите за интегрирана оценка“ разглежда най-новите доказателства за способността на тази технология да осигури значително нетно отстраняване на въглероден диоксид от атмосферата. Това показва, че моделите, които я сочат като [...]

2022-03-07T13:41:11+02:00понеделник, 7 март 2022 |Категории: Международна дейност|Етикети: , |

Европейските академии на науките призовават за широка подкрепа на кампанията за ваксинация срещу COVID-19

Академиите-членки на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) се обединиха през пролетта на 2021 г., за да изготвят различни информационни материали относно ваксините срещу COVID-19. Съвместната  инициатива е дело на комуникационната група на академиите-членки на организацията. […]

2021-12-20T11:40:45+02:00понеделник, 20 декември 2021 |Категории: Международна дейност|Етикети: , , |

Консултативният научен съвет на европейските академии се запозна с проекти на БАН за опазване на околната среда

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, главният научен секретар на БАН проф. Нели Косева и научните секретари на БАН проф. Маргарита Попова, чл.-кор. Нина Атанасова и доц. Деница Борисова участваха във виртуална среща на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) на 2 и 3 декември 2021 г. Една от основните теми на срещата беше свързана с дейностите на академиите-членки по отношение на изменението на климата, Конференцията на ООН по изменението на климата (COP26) и пакета „Подготвени за цел 55 “. Проф. Косева запозна участниците с дейностите на БАН, свързани с борбата с климатичните промени. Няколко примера, които бяха споменати: Модел, разработен от академията, за оценка на риска от горски пожари и за планиране на превантивни дейности; Участието на учени от БАН в националните научни [...]

2021-12-03T13:57:12+02:00петък, 3 декември 2021 |Категории: Общи новини|Етикети: |

Средиземноморските и Близоизточните региони са „горещите точки“ по отношение на рисковете за здравето, свързани с изменението на климата

Новият доклад от семинара „Справяне с последиците от изменението на климата върху здравето в Средиземноморието и околните региони“ включва оценки от региона и препоръки за политиците и научната общност. Има все повече доказателства за неблагоприятните ефекти от изменението на климата върху здравето в световен мащаб, както преки, така и косвени, вследствие на нарушаването на екологичните и социално-икономическите системи. Това повишаване на осведомеността по въпросите на здравето води до нови искания от политиците за надеждни доказателства за разработване на информирани политики и решения за адаптиране и смекчаване на изменението на климата. Регионите на Средиземноморието и Близкия изток са „горещи точки“ и ефектите от изменението на климата са по-големи там, отколкото на други места. За да се справят с този въпрос, Консултативният научен съвет на европейските академии [...]

2021-10-14T10:44:27+03:00четвъртък, 14 октомври 2021 |Категории: Международна дейност|Етикети: , |
Go to Top