Европейските академии на науките призовават за широка подкрепа на кампанията за ваксинация срещу COVID-19

Академиите-членки на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) се обединиха през пролетта на 2021 г., за да изготвят различни информационни материали относно ваксините срещу COVID-19. Съвместната  инициатива е дело на комуникационната група на академиите-членки на организацията. […]

2021-12-20T11:40:45+00:00понеделник, 20 декември 2021 |Категории: Международна дейност|Етикети: , , |

Консултативният научен съвет на европейските академии се запозна с проекти на БАН за опазване на околната среда

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, главният научен секретар на БАН проф. Нели Косева и научните секретари на БАН проф. Маргарита Попова, чл.-кор. Нина Атанасова и доц. Деница Борисова участваха във виртуална среща на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) на 2 и 3 декември 2021 г. Една от основните теми на срещата беше свързана с дейностите на академиите-членки по отношение на изменението на климата, Конференцията на ООН по изменението на климата (COP26) и пакета „Подготвени за цел 55 “. Проф. Косева запозна участниците с дейностите на БАН, свързани с борбата с климатичните промени. Няколко примера, които бяха споменати: Модел, разработен от академията, за оценка на риска от горски пожари и за планиране на превантивни дейности; Участието на учени от БАН в националните научни [...]

2021-12-03T13:57:12+00:00петък, 3 декември 2021 |Категории: Uncategorized @bg|Етикети: |

Средиземноморските и Близоизточните региони са „горещите точки“ по отношение на рисковете за здравето, свързани с изменението на климата

Новият доклад от семинара „Справяне с последиците от изменението на климата върху здравето в Средиземноморието и околните региони“ включва оценки от региона и препоръки за политиците и научната общност. Има все повече доказателства за неблагоприятните ефекти от изменението на климата върху здравето в световен мащаб, както преки, така и косвени, вследствие на нарушаването на екологичните и социално-икономическите системи. Това повишаване на осведомеността по въпросите на здравето води до нови искания от политиците за надеждни доказателства за разработване на информирани политики и решения за адаптиране и смекчаване на изменението на климата. Регионите на Средиземноморието и Близкия изток са „горещи точки“ и ефектите от изменението на климата са по-големи там, отколкото на други места. За да се справят с този въпрос, Консултативният научен съвет на европейските академии [...]

2021-10-14T10:44:27+00:00четвъртък, 14 октомври 2021 |Категории: Международна дейност|Етикети: , |

БАН с ключова роля във ваксинационната кампания на EASAC

Българската академия на науките като член на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) участва във ваксинационната кампания на международната огранизация. Целта на кампанията е да пребори масовата дезинформация по тази тема със средствата на научно обоснованите факти. Основни канали за комуникация са социалните медии, като БАН се включва с представянето на проф. Пенка Петрова – директор на Института по микробиология. Участието на проф. Петрова вижте тук. Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC) е международна организация, сформирана от националните научни академии на държавите-членки на Европейския съюз, Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство. Чрез нея академиите работят заедно, за да предоставят независими, експертни, основани на факти съвети относно научните аспекти на европейските политики на тези, които правят или влияят на политиката в рамките на европейските институции. [...]

2021-08-12T11:04:08+00:00четвъртък, 12 август 2021 |Категории: Uncategorized @bg|Етикети: |

Председателят на БАН e избран за заместник-председател на EASAC

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски беше избран за заместник-председател на EASAC с мандат 2021-2023 г. Консултативният научен съвет на европейските академии (EASAC) се сформира от националните научни академии на държавите-членки на ЕС, Норвегия и Швейцария. Чрез EASAC академиите работят заедно, за да предоставят независими, експертни, основани на факти съвети относно научните аспекти на европейските политики на тези, които правят или влияят на политиката в рамките на европейските институции. Акад. Ревалски участва във виртуална среща на EASAC на 26 и 27 ноември. Бяха обсъдени дейностите на организацията през последните шест месеца, проектното предложение „Регенеративно селско стопанство“, новият документ на организацията „Трансформираща промяна“ (http://www.bas.bg/2020/11/06/easac-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8f/) и беше представен отчет по проект SAPEA. Дейностите на академиите-членки, свързани с наука в полза на политиката, предприети по време на коронавируса, [...]

2020-12-09T10:38:25+00:00сряда, 2 декември 2020 |Категории: Избрани, Общоакадемични новини|Етикети: |

Председателят на БАН участва в среща на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC)

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски участва във виртуална среща на Консултативния научен съвет на европейските академии (EASAC), която се проведе на 29 май. На срещата бяха обсъдени дейностите на организацията през последните шест месеца, както и някои от новите документи на EASAC – доклада „Пластмасовите опаковки в кръговата икономика“ http://www.bas.bg/wp-content/uploads/2020/03/EASAC-Plastics-complete-Web-PDF.pdf, коментара, посветен на екологичното възстановяване на ЕС след COVID-19 http://www.bas.bg/wp-content/uploads/2020/05/EASAC_Covid19Recovery_Web_26_May.pdf и др. Една от основните теми на срещата беше свързана с предприетите от академиите-членки дейности в отговор на коронавируса. Акад. Ревалски представи активната дейност на Българската академия на науките в девет точки, като подчерта, че Академията отразява на своя сайт и новините от международните организации, свързани с коронавируса. Консултативният научен съвет на европейските академии (EASAC) се сформира от националните научни академии на държавите-членки на [...]

2020-06-01T11:49:58+00:00петък, 29 май 2020 |Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |
Go to Top