Институтът за икономически изследвания при БАН търси за назначаване на срочен трудов договор след провеждане на конкурсна процедура/събеседване 3 (ТРИМА) асистенти с ОНС „Доктор“ в Професионално направление 3.8 Икономика в следните научни области:

  • Макроикономика (икономически растеж) – 1 място за секция „Макроикономика“
  • Икономика и управление на фирмата – 1 място за секция „Икономика на фирмата“
  • Световно стопанство и МИО (финанси на ЕС) – 1 място за секция „Международна икономика“

Информация за провеждане на конкурсна процедура/събеседване за назначаване на асистенти можете да намерите на: https://www.iki.bas.bg/files/Pravilnik-nauchni-stepeni_2021.pdf

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:  14.10.2021 г. – 12.11.2021 г.

Информация относно Необходими документи, Заявление и Контакти може да намерите на https://www.iki.bas.bg/asistent