Ученическият институт на БАН (Учи-БАН) ще проведе своята осма научна сесия от 22 до 24 ноември изцяло онлайн чрез платформата Zoom.

Целта на Ученическия институт на БАН е да даде поле за изява на млади таланти, които да представят свои разработки във всички области на познанието, както и възможност да се срещнат с изявени учени от БАН.

Заместник-председателят на Българската академия на науките чл.-кор. Евдокия Пашева и заместник-министърът на образованието и  науката Мария Гайдарова ще открият инициативата на 22 ноември от 10:00 чaса.

59 ученически проекти ще бъдат представени в осмата научна сесия на Ученическия институт на БАН. Авторите са от 18 града в страната.

Разработките са разпределени в 5 научни секции.

Програма на ученическата научна сесия 22-24 ноември:

22.11. – 10:00 ч.  – Откриване на Осмата ученическа научна сесия

22.11.  – 10:30-13:00 ч.  – секция „Изкуствознание и изобразително изкуство“

  1. 11 – 14:00 ч.- 19:20 ч. – секция  „Информатика, информационни технологии, технически науки“

23.11. – 13:30 – 18:15 ч. – секция „Биология, биомедицина, биоразнообразие и химия“

24.11. – 10:00- 13:40 ч.– секция „Хуманитарни и социални науки“

24.11. – 14:00 –16:45 ч. – секция „Математика“

Ученическите разработки обхващат разнообразни и актуални теми. Преобладават проектите в научни области като биомедицина, биоразнообразие, биология и физикохимия. Постоянен е интересът сред участниците в сесиите на Учи-БАН към хуманитарните и социални теми, както и към различни проблеми в областта на информатиката, информационните технологии, техническите науки и математиката.

 Сред темите на проектите са „Влиянието на изолацията вследствие на мерките против разпространението на COVID-19 върху емоционалното състояние на учениците от гимназиален етап“, „Биоразградима предпазна маска“, „Изследване чистотата на река Благоевградска Бистрица”, „Разкрити тайни на редки растителни видове от българската флора с приложение във фармацията и медицината“, “Микробиом”, „Тежки метали-неподозирани рискове за здравето и околната среда“.

Тази година дейността на УчИ-БАН е подкрепена от програмата на МОН и БАН “Образование с наука – 2”.