Акад. Никола Съботинов и акад. Иван Попчев бяха удостоени в навечерието на 24 май с висши държавни отличия.

Президентът Румен Радев награди акад. Никола Съботинов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за особено значимите му заслуги в областта на науката. Акад. Съботинов има забележителни научни постижения в областите на квантовата електроника, лазерната физика, лазерните технологии, физиката на плазмата и оптиката. Автор е на близо 400 научни статии и 30 защитени авторски свидетелства и патенти у нас и в чужбина. Член е на Управителния съвет на Европейското предприятие за термоядрен синтез, Съвещателния съвет на европейските академии на науките. В периода 2008 – 2012 г. акад. Никола Съботинов е председател на Българската академия на науките.

За особено значимите му заслуги за развитието на математическата наука и информатиката държавният глава отличи с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие  акад. Иван Попчев. Той е eлектроинженер, избран за академик на БАН през 2003 г. Ръководил и участвал в изпълнението на над 200 международни и национални проекти, в резултат на което в практиката са реализирани информационни технологии и програмни продукти с висок икономически и социален ефект.

От името на отличените акад. Никола Съботинов изказа дълбока признателност за уважението към труда и високите научи постижения  на  българските учени. „Тези награди дават още по-голяма увереност на научната общност в България, че държавата мисли и се грижи за тях“, заяви акад. Съботинов.